петък, 5 декември 2014 г.

Областна администрация Силистра участва в проявата „Заедно по-добри“


4/12/2014
 
            В салона на община Силистра се проведе инициативата „Заедно сме по – добри”, дело на създадения наскоро Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие, чийто председател е заместник областният управител Младен Минчев, както и на Женско сдружение „Екатерина Каравелова“, Център за обществена подкрепа и с подкрепата на община Силистра.
              В деловата част своите поздрави към участниците в проявата поднесоха г-н Минчев, д-р Лидия Попова – директор на дирекция  „Хуманитарни дейности“ в община Силистра, Христина Георгиева – председател на Сдружението. В концерта участваха Вокалните студиа „Мегатон“ и „Бяло, зелено, червено“ (ССКЕ „Багаин“), както и балетите „Б-2“ и „Мечтание“ при СОУ „Никола Вапцаров“. Свои етюди, подготвени във връзка с темата, изнесе Театрален състав „Прах“ при ОДК.                  
           Кризисният център и Центърът за обществена подкрепа аранжираха изложба със свои произведения, от продажбата на които бяха събрани 266,50 лв.  „Заедно по-добри“ е с насоченост към заостряне на вниманието по проблема за домашно насилие и за насилие над жени. Според статистиката всяка четвърта жена в България е жертва на домашно насилие, а всеки трети човек познава пострадал от него.
              Над 60 % от момчетата, расли в среда на насилие, стават насилници, а над 50 % от момичетата се превръщат в жертви на домашно насилие. Близо 80 % от мъжете затворници са израснали в семейства, в които е имало домашно насилие.
              Въпреки че в последните години в България има диалог по проблема и  се наблюдава разчупване на статуквото, макар и в слаба степен, все още много жертви се срамуват и страхуват да споделят за проблема или да предприемат действия, за да се справят с него. В България все още е висок прагът на търпимост към насилието във всичките му форми, липсва доверие в институциите и не е изработена единна политика и правоприлагане по случаи на домашно насилие.
          С тази инициатива Експертният регионален съвет по проблемите на домашното насилие и Женско сдружение „Екатерина Каравелова” се включват в международната 16-дневна кампания срещу насилието над жени и целят да фокусират вниманието на местното население и институциите към необходимостта от противопоставяне на домашното насилие. То е в основата на почти всички други видове насилие – сексуално, в училище, на улицата, насилствени бракове, трафик на хора.

Няма коментари:

Публикуване на коментар