понеделник, 22 декември 2014 г.

Конференция „Необходими ли са промени в законодателството за достъп до информация”

12.12.2014 г.
     На 12 декември 2014 в Централ Хотел Форум в София Програма Достъп до Информация (ПДИ) проведе конференция на тема „Нобходими ли са промени в законодателството за достъп до информация”. В конференцията взеха участие близо 100 журналисти, неправителствени организации, граждани, практикуващи юристи, председатели на административни съдилища и служители от администрацията, отговарящи за прилагането на Закона за достъп до обществена информация от цяла България.
     Конференцията откри д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ. Националният омбудсман на Република България господин Константин Пенчев представи своята практика по казуси, свързани с прилагането на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).  Госпожа Калина Димитрова, експерт от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представи проект на Закон за изменение и допълнение на ЗДОИ, въвеждащ разпоредбите на Директива 2013/37/ЕС, изготвен от работна група към министерството. Тя отговори на множество въпроси във връзка с предстоящите промени, поставени от аудиторията. Господин Димитър Димитров от организацията Общество.бг представи проекта на платформата за онлайн подаване на заявления за достъп до информация Pitaigi.bg.
     Втората част от конференцията бе изцяло посветена на Гражданската концепция за изменения в Закона за достъп до обществена информацияКонцепцията е изготвена от ПДИ на основата на преглед на международните стандарти в областта на достъпа до информация, анализ на идентифицираните проблеми в практиката по прилагане на ЗДОИ, както и обобщение на предложенията за изменения в ЗДОИ, направени в рамките на 5 обществени обсъждания със заинтересовани групи – търсещи и предоставящи информация по реда на ЗДОИ.
    Д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ представи международните стандарти в областта на активното публикуване на информация, българското законодателство, проблемите в изпълнението на задълженията на административните структури да публикуват информация в Интернет и предложения за тяхното преодоляване.
       Във връзката с активното публикуване на информация господин Антон Стойчев от Общество.бг представи ползите от отварянето на данните от страна на администрациите за гражданите. Адвокат Кирил Терзийски от правния екип на ПДИ представи проблемите и предложенията за тяхното преодоляване, свързани с търсенето и предоставяне на информация по електронен път.
      Адвокат Александър Кашъмов представи предложенията за подобрение на уредбата на достъпа до обществена информация по отношение на ограниченията на правото на достъп до информация. Адвокат Дарина Палова от правния екип на ПДИ представи проблемите, свързани с налагането на санкции по ЗДОИ.

EEA Grants
След представяне на съществуващата законодателна уредба и практика по координация и контрол на изпълнението на ЗДОИ от адвокат Кашъмов, конференцията естествено завърши с дискусия за необходимостта от независим орган, който да осъществява тези функции. Повече информация за дискусиите по време на конференцията очаквайте в месечния информационен бюлетин на ПДИ за декември 2014.
   Конференцията се проведe в рамките на проект „Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (www.ngogrants.bg).

Няма коментари:

Публикуване на коментар