сряда, 17 декември 2014 г.

171 проекта за 317 млн. евро по ТГС Румъния - България за изминалия програмен период

        В град Русе се проведе информационна сесия с представителите на медиите по покана на Регионален офис за трансгранично сътрудничество Кълъраш за границата Румъния – България. Във форума участваха заместник областните управители на област Силистра Янка Господинова и Младен Минчев.
               В дневния ред на сесията бяха представени постигнатите резултати от изпълнението на програмата за Трансгранично сътрудничество - ТГС Румъния – България 2007-2013, оказаното въздействие върху допустимата зона и основните събития през периода в рамките на програмата. Представено бе и състоянието на подготовка на програмата за 2014-2020 г.
              Пред участниците са споделени два проекта, финансирани от програмата за ТГС Румъния –България 2007-2013: единият е за подобряване на достъпността на Еврорегион Русе – Гюргево с пан-европейски транспортен коридор 9, а другият – „Еврорегион Русе – Гюргево – възможност за интегрирано управление чрез мастерпланиране“.

              Според статистиката: в изминалия период договорените проекти са общо 171 за 317 млн. евро, от които 41 са все още в период на изпълнение, а един е в процес на договаряне. Общата стойност на проектите в изпълнение възлиза на 146 млн. евро.
              С проектите в изминалия програмен период целта е била „сближаване на хората, общностите и икономиките на граничната зона между Румъния и България за участие в съвместното развитие на зоната за сътрудничество чрез устойчивото използване на ресурсите и на техните човешки, природни и на околната среда предимства“.
              Резултатите в обобщен вид: интегрирани туристически продукти, дейности по ранно предупреждение за наводнения по река Дунав, превенция и реагиране при извънредни ситуации, съвместни системи за управление и опазване на околната среда, подобряване на достъпа чрез намаляване на времето за пътуване, както и развитието на достъпа до информационните и комуникационните технологии. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар