понеделник, 22 декември 2014 г.

ОИЦ-СИЛИСТРА – ПО-БЛИЗО ДО ХОРАТА


Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) събра представители на национални и регионални медии за станалата традиционна декемврийска среща за отчитане на своята дейност през изминаващата година. През 2014 г. експертите са провели 30 бр. информационни събития във всички общини от област Силистра, по време на които са присъствали над 1700 участника. През първата година от новия програмен период са били представени работните варианти на новите оперативни програми, както и Споразумението за партньорство – документът, който очертава рамката на финансовата помощ  за България от Европейския съюз за периода 2014-2020. Три конкурса са провели през тази година от ОИЦ-Силистра, като са излъчени победители в категориите „Млад европеец“, „Бизнесмен европеец“ и Европейска община в област Силистра“. Всички отличени са успели или им предстои да реализират свои проекти с европейски средства.
Освен срещи с хора, които се интересуват от тематиката „Европейски проект“ и „Оперативни програми“, все по-голямо внимание отделят от ОИЦ-Силистра на широката общественост, която е съвкупност, както от ползватели на вече реализираните проекти, но и от потенциални бенефициенти. Задача на експертите е по атрактивен и интересен начин да насочват вниманието към постигнатите резултати и да провокират интерес към предстоящите възможности за финансиране на проектни идеи. По пътя към постигането на тези цели, ОИЦ-Силистра участва и в 4 общи национални инициативи на мрежата от 28 информационни центъра в България: Конкурс за младежки проект „Да създаваме Заедно европейски проекти”, „Какво знаем за Споразумението за партньорство”, „Да спортуваме Заедно” и „Изложение „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г.”. Всички съпътстващи събития събраха представители на най-различни целеви групи, които по нетрадиционен начин получиха информация за успешните проекти в област Силистра и за новите възможности за инвестиране на европейски средства.
„Отчитаме годината като изключително динамична и успешна – успяхме да достигнем до много хора, които разбраха, че европейските пари са за всички нас и могат да участват активно в процесите по осъществяване на идеи чрез привличане на европейски средства.“ - коментираха експертите в центъра.    
През 2015 година ОИЦ-Силистра продължава информационната си дейност с нови срещи за представяне на новите оперативни програми, а през пролетта ще бъде проведена и поредна обща национална кампания „Да създадем ЗАЕДНО България 2020“.
Засега от Европейската комисия е одобрена само една оперативна програма за новия програмен период 2014-2020 – ОП „Развитие на човешките ресурси“. За тази програма, съфинансирана от Европейския социален фонд, са осигурени 2 млрд. 135 млн. лева за разкриване на нови работни места и укрепване на процеса на социално сближаване. Чрез средствата ще се повиши квалификацията на около 100 000 души, ще се осигури заетост на 28 000 души, а 17 000 младежи ще бъдат подпомогнати в процеса на търсене на работа. 160 000 души ще се възползват от учене през целия живот. Оперативната програма ще подпомогне достъпа до здравеопазване на хората с увреждания.
През 2015 г. се очаква да бъдат окончателно одобрени и останалите оперативни програми и да стартират първите процедури за кандидатстване с проекти.


ОИЦ – Силистра е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар