събота, 13 декември 2014 г.

Променят Закона за достъп до обществена информация, през 2015 г. проектът влиза в НС


13/12/2014
          В края на седмицата на конференция в София с участието на представител на Областна администрация Силистра бе  разгледана Гражданска концепция за изменения в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), приет през 2000 г. и с последни изменения от преди 6 години.  Проектът за изменение и допълнение на ЗДОИ, въвеждащ разпоредбите на Директива 2013/37/ЕС, е изготвен от работна група към министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Очаква се да влезе в Народното събрание след съгласуванията между отделните министерства през 2015 г.
           В конференцията, именувана  „Необходими ли са промени в законодателството за достъп до информация?”, участие взеха над 100 журналисти, представители на неправителствени организации, практикуващи юристи и служители от различни видове администрации, отговарящи за прилагането на Закона за достъп до обществена информация в съответната институция, както и граждани, използвали закона. В конференцията се включи и журналистката от Тутракан Калина Грънчарова, регионален координатор за област Силистра на Програма Достъп до Информация.
        Концепцията е изготвена на основата на преглед на международните стандарти в областта на достъпа до информация, след анализ на идентифицираните проблеми в практиката по прилагане на ЗДОИ у нас, както и в резултат на обобщение на предложенията за изменения,  направени в рамките на пет поредни обществени обсъждания със заинтересовани групи,  търсещи и предоставящи информация по реда на този закон.  Концепцията е публикувана на страницата на ПДИ: http://store.aip-bg.org/documents/Concept2014.pdf .
        По света подобни закони има в 100 държави, което е половината от страните, членуващи в ООН. За сравнение – в края на миналия век е имало едва 22 страни със законодателство, даващо възможност на гражданите да получават по официален път информация от институциите на държавна издръжка. Националният омбудсман на Република България Константин Пенчев представи своята практика по казуси, свързани с прилагането на ЗДОИ.
         В рамките на форума ПДИ представи предложения за подобрение на уредбата на достъпа до обществена информация, дадена в ЗДОИ, свързани с няколко момента: активното публикуване на обществена информация в интернет от страна на близо 600 институции у нас – министерства, агенции, областни администрации, общини и др.; търсенето и предоставянето на информация по електронен път; ограниченията на правото на достъп до информация; санкциите по Закона за достъп до обществена информация и контрола на изпълнението на ЗДОИ.
       В конференцията като докладчици освен домакините от ПДИ – д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на Фондацията; ръководителят на правния екип Александър Кашъмов, адвокатите Калин Терзийски,  Дарина Палова и Фани Давидова, участваха и представители на Общество.bg.  От тяхно име бе представен проектът за платформа Pitaigi.bg за онлайн подаване на заявления за достъп до информация, изготвен от наши доброволци по британски модел.  http://silistra.government.bg/

Няма коментари:

Публикуване на коментар