четвъртък, 3 май 2012 г.

С автентични костюми на общински песенно-танцов преглед в центъра на Силистра
Община Силистра кани силистренци на 5 май от 10 часа на пл. „Свобода” в града на Общински преглед на читалищните художествени колективи от различни етноси. С участието на: народните читалища “Възраждане – 1940” – с. Сребърна; “Дочо Михайлов 1906” – с. Бабук; “Пробуда -1940” – с. Калипетрово;  “Иван Вазов – 1941” – с. Срацимир;  “Просвета – 1907” – с. Професор Иширково; “Светлина – 1906” – с. Смилец; “Родолюбие – 2006” – с. Айдемир; “Пайсий Хилендарски – 2006” – с. Айдемир; “Самообразование – 1942” – с. Йорданово; “Светлина” – с. Главан; “Христо Ботев – 1997” – с. Българка; “Васил Левски” – с. Българка; “Заря – 1957” – с. Брадвари; “Йордан Йовков 1942” – с. Казимир; “Св. Св. Кирил и Методий” – Силистра; “Доростол – 1870” – Силистра. За първи път на прегледа ще бъдат показани автентични национални костюми “ОТ РАКЛАТА НА БАБА”. (Информация по съобщение от община Силистра)

Няма коментари:

Публикуване на коментар