четвъртък, 17 май 2012 г.

„Да изчистим България за един ден” с отзвук от Община Ситово
В началото бе полезната статистика: брой участници - 488; брой участвали фирми и ведомства – 17; брой училища – 4 училища и 2 ЦДГ; НПО – 5; брой почистени места – 38; бБрой ликвидирани нерегламентирани сметища – 3; количество събрани отпадъци, включително транспортирани до Регионално депо за твърди битови отпадъци в Силистра – 18 тона.Специални благодарности за гражданската ангажираност, добрата воля  и  активното участие на: ЗК „Мир-93”-с. Добротица, начело с председателя й Красимир Димитров; Фирма ЕТ „Тодор Опрев”-с. Добротица; „ЗК „16-ти декември”-с. Гарван; „Никола Слатински” ЕООД-с. Ситово; „Христо Колев-старши”-с. Ирник;„Екопродукт” ЕООД с. Попина; служителите на общинската администрация, кметствата и кметските наместничества от общината; клубовете на инвалида и пенсионера в селата Добротица, Ситово и Попина, читалищата в селата Ситово и Попина; учениците от основните училища в селата Искра, Ситово и Добротица; ПУ СС в с. Ситово; ЦДГ в селатаСитово и Искра и много граждани.Няма коментари:

Публикуване на коментар