четвъртък, 10 май 2012 г.

Соларпро холдинг с 6,1 млн. лв печалба за 2011 г., в Силистра ще се развият и дейности по тестване и контрол на фотоволтаични модули на други производители на панели6 октомври 2009 г. - Силистра:
в началото бе прерязването на лентата
Соларпро холдинг приключи финансовата 2011 г. с нетна печалба от 6, 1 млн. лв.  на база одитирани и заверени консолидирани отчети. За финансовата 2011 г. компанията регистрира приходи от дейността си в размер на 46, 4 млн. лв. За последната година "Соларпро холдинг" се превърна в най-големия системен интегратор на фотоволтаични системи в България с общо 32 парка в различни етапи на завършеност и обща номинална мощност от почти 100 MWp. "Соларпро холдинг" АД ще стартира серия от инициативи за преструктуриране на производствените дейности и развитие на гамата от услуги в сегмента на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Предприетите стъпки са пряко свързани с приемането на последните промени в Закона за възобновяемите енергийни източници, който доведоха до сериозно преориентиране на инвестициите във фотоволтаични паркове в страната от предимно големи, към основно малки проекти. Холдингът значително разширява капацитета и броя на заетите лица в дейностите свързани с изграждане и поддръжка на фотоволтаични централи и други енергийни съоръжения, свързани с ВЕИ. Започва предлагането на тези дейности и услуги на редица трети пазари извън България, като непосредствения приоритет са съседните страни. Холдингът вече регистрира дъщерно дружество в Македония и започва изграждането на първия си фотоволтаичен проект в тази страна. От началото на годината компанията произвежда поликристални фотоволтаични модули по колиценз с водещата китайска компания BYD. Поликристалните панели на „Соларпро холдинг” АД имат TṺV сертификат за качество и отговарят на всички световни и европейски изисквания. BYD е водеща високотехнологична компания специализирана в IT, ВЕИ и електрически автомобили. Компанията е най-големият доставчик на презаредими батерии в света и вторият по големина световен доставчик на батерии за мобилни телефони. Освен това BYD е лидер в сектора на електрическите автомобили. Предстоящото преструктуриране предвижда в бъдеще производствената дейност на компанията в България да бъде преориентирана към производство на малки и средни предварително асемблирани или подготвени за асемблиране фотоволтаични системи за осигуряване на автономно енергийно захранване. Друга производствено направление ще бъде производство на панели и системи за вграждане във фасади и на покриви (building integrated PV systems), където се очертава сериозен ръст в търсенето. В производствената база в Силистра ще се развият и дейности по тестване и контрол на фотоволтаични модули на други производители на панели. За повече информация: Боян Бакърджиев, Директор за връзка с инвеститорите. Соларпро холдинг АД. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар