петък, 18 май 2012 г.

ВСС се „изнесе” в Силистра, обсъжда проблеми на 25 съдилища от района на Апелативен съд – Варна


Виолета Бояджиева - Варна, Деян Денев - Силистра„Българските магистрати от съдилищата били малкото в Европа, които не са си намалили заплатите, което е постижение на България”, заяви в Силистра пред медиите членът на ВСС Георги Шопов, председател на Паостоянтата комисия по предложенията и атестирането.  България изпреварила Европа и по отношение на кадровата система, защото у нас има конкурсно начало за съдиите, съобразяване имало и с личното волеизявление на съдиите. „Има такси в съдебната система, които са несериозни, примерно да занимаваш съдии от Върховен съд срещу 5 лева е
недопустимо, но няма нужда от повишаване на таксите, освен за изключения”, твърди Шопов. ВСС имал готовност да промени ценовата политика, но поректът е спрян и няма да се разглежда в този момент. Предложението на колегата си Николай Кокинов за законодателна промяна, позволяваща да се щракват белезници на престъпници в съдебната зала Шопов коментира така: „Всяка промяна в закона трябва да се обсъди и да даде отговори не на настоящата ситуация, а за 20-30 годин напред, каквато практика има в Германия”.
 „Във варненския Апелативен съд има бум на търговските дела, тъй като междуфирмената задлъжнялост е увеличена, и това ще продължи от 3 до 5 г., поради което има нужда от насочване на кадри към тях”, обясни Виолета Бояджиева, председател на АП-Варна. В окръжните съдилища в големи градове като София и Варна няма съдебни палати. Съдиите били по трима в стая в АП-Варна, което затруднявало работата им. В морската столица имало терен и готов проект за палата, но нямало отпуснати пари от Министерството на правосъдието.
Представители на ВСС, начело с председателя му Анелия Мингова, се срещнаха вчера в Силистра с представители на близо 20 съдилища от 6 области, обединени в района на Апелативен съд-Варна. Те са уверили колегите си по места, че няма да има категоризиране на съдилищата и съответно закриване на по-малките от тях, където няма достатъчна натовареност в тях. „Окръжният съд в неблагоприятните райони действа като следдипломна квалификация и като гара разпределелителна при преназначението хна младшите съдии, работещи в окръжните съдилища”, заяви на брифинг Деян Денев, председател на ОС-Силистра.” По-малките съдилища имали социална функция, тъй като осигуряват достъп до правосъдие на гражданите. Съдиите от Североизточна България настояли пред ВСС да има териториален принцип за избор на членовете му в бъдещия мандат, а настоящият изтича през м. октомври т.г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар