сряда, 16 май 2012 г.

Ремонт и ново оборудване в езерото "Сребърна"

Предстои проект насочен към подобряване на условията в езерото „Сребърна” край Силистра, заяви министър Нона Караджова при посещението си в родния град Силистра От българска страна той е един от 4-те сред общо 15 специално защитени територии от извора до делтата на река Дунав. Другите са „Поречието на русенски Лом”, о. Персина и блатото „Калимок-Бръшлян". В ход е текущ проект за залесяване и почистване на шлюзовете на езерото. Тази година започват нови дейности на РИОСВ-Русе сза над 500-600 000 лева. Музеят на резервата ще бъде реконструиран с монтиране на скъпи камери за охрана и онлайн наблюдение на гнездата на ппеликаните и другите птици. Ще има обновяване на информационната и нагледната дейност с нови експонати. Фокусът на този проект е опазването на биоразнообразието с почистване на канала за връзка с река Дунав.
„Имаме 64 проекта в проект на реализация и още 150 в идеен вариант. Желанието е да реализараме първо от тях, които носят най-голяма добавена стойност на цялата ни северна граница” заяви г-жа Неделчева пред участниците в дебата. България и Румъния са координатори на туристическия продукт „Дунав”. ЕС няма да финансира Дунав-мост само на румънска територия, а би дала средства за трансграничен проект. Дунавската стратегия е стратегия на трите „Не”-та: „Не” на нови институции, „Не” на нов финансов инструмент, Не” на ново законодателство. България трябва да продължи за отделен финансов механизъм за реализиране на Дунавската стратегия. Поне за техническа помощ. Засега България и Пумъния настоява за него, но с единични гласове няма шанс да бъде убедена ЕК. Ако той не се случи, ще стане важен механизмът за пренасочване на средства за нея. През октомври-ноември т.г. е обсъждането в ЕК. Идентификация на приоритетните проекти предстои за гражданите и общините.
В Силистра бе проведен първият в страната „Обществен дебат за Дунавската стратегия като възможности да градим регионите в Европа” с участието на министрите Лиляна Павлова и Нона Караджова, съответно начело на МРРБ и МОСВ. Дебатът е по идея на евродепутата от ГЕРБ/ЕНП Мария Неделчева. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар