неделя, 13 май 2012 г.

Националната библиотечна седмица вече има своите "първи седем години" и в СилистраЗа седма поредна година Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра се включва активно със свои инициативи в Националната библиотечна седмица, която тази година се  провежда от 14 до 18 май, съобщи Вяра Емилова, пиар на най-голямото библиотечно звено в Крайдунавска Добруджа.  Тази година тя е под патронажа на министър Вежди Рашидов. Основната цел на кампанията е да привлече вниманието на законодателната, изпълнителната и местната власт, както и на обществеността към библиотеките като хранилища на книжовното културно наследство на нацията и портали за неговото популяризиране и достъп. Организатори на Националната библиотечна седмица са Българска библиотечно-информационна асоциация /ББИА/. Основна цел на кампанията е да се осъзнае и утвърди ролята на библиотеките за опазване паметта на нацията: Ценното национално книжовно богатство, съхранявано в библиотеките, е застрашено поради липса на средства за правилното му съхранение, реставрация и консервация. Библиотечните колекции не се попълват с нови книжовни паметници, а библиотеките са най-доброто място за тяхното опазване, изследване и популяризиране. Книжовното културно наследство се нуждае от държавна политика и постоянни грижи за трайно опазване, широко популяризиране и пренасяне за бъдещите поколения.


Няма коментари:

Публикуване на коментар