вторник, 22 май 2012 г.

11 земеделски сктруктури разпределиха 8 900 лева на 38 ученици от област Силистра


Н. Димов, Н. Георгиев и учители
сред деца от община Ситово
    Областният управител Николай Димов стана инициатор на благотворителна дейност в полза на деца от седемте общини в Крайдунаска Добруджа. 11 кооперации, фирми и организации подкрепиха инициативата. Общата сума, с която ще бъдат подпомогнати тези деца и млади хора, е 8 900 лв. Тя е разпределена сред 38 ученици, сред които 13 абитуриенти.   Тържеството се проведе на 22 май в една от залите на областната управа с участието на дарителите и на техните адресати. Земеделска кооперация "Царев дол“ – с. Търновци, общ. Тутракан, с председател Александър Йорданов, ЕТ „КИДИМА“ - Димитър Кирилов – гр. Алфатар, с представител Димитър Кирилов, „ЕЛИТАГРО“ ООД – гр. Дулово с представители Семра Басри Шефик и Айлин Месру Ахмед, „Зърно“ ООД – с представител Георги Катев, „ЕТ „Жени-95“ – с представител Даниела Сивева и ЕТ „Петко Костадинов Петков“ –с. Кайнарджа  с представител Петко Петков, ЗК „Атила Зафиров“ – с. Зафирово, общ. Главиница, с председател Петко Петков, ЗК „ИЗГРЕВ“ – с. Белица, общ. Тутракан с председател Петра Пенчева, „Н. СЛАТИНСКИ“ ЕООД – с. Ситово, с представител Никола Слатински, „АГРА – 2000“ ООД – с. Калипетрово, с председател Руси Жечков, Националната асоциация на тютюнопроизводителите – 2010, с председател Цветан Филев. 
Н. Филев сред отбор абитуриентки
        ЕТ „КИДИМА“ - Димитър Кирилов – гр. Алфатар подкрепя Вероника Георгиева – 7 кл. от ОУ „Христо Ботев“ – гр. Алфатар. „ЕЛИТАГРО“ ООД –гр. Дулово подкрепят Едже Кемал – 5 кл. и Алпай Саид – 6 кл. в ОУ „Хр. Ботев“ – с. Паисиево.  „Зърно“ ООД и „ЕТ „Жени-95“ , както и ЕТ „Петко Костадинов Петков“ подкрепят 12 деца от първи до четвърти клас и момиче в седми клас  от ОУ „Цанко Церковски“ в с. Средище: Шермин Юлиева Христова – 7 клас, Бейхат Самет Измаил, Еркан Гюлбахаров Ахмедов, Джансел Гюлбахаров Ахмедов, Джанет Гюлджан Осман (4 клас), Доган Салят Сали, Есра Ерджан Расим, Гьокан Ружди Ахмед и Дамла Ерхан Сабит  (3 клас), Назлъ Сали Назиф,  Кристияна Гошева Манова и Есер Бейхатов Исмаилов (1-ви клас). 
       „АГРА – 2000“ ООД подкрепя Милица Николова Радева – 9-ти клас в ПМГ „Климент Охридски“ – гр. Силистра. Националната асоциация на тютюнопроизводителите–2010, с председател Цветан Филев подкрепя абитуриентите  Еда Шермин Хюсеин – Професионална гимназия „Облекло, обслужване и транспорт“ – гр. Дулово, Десислава Красимирова Крумова – Професионална гимназия по производствени технологии „Евлогий Георгиев“ – гр. Силистра, Ирина Даниелова Иванова – СОУ „Николa Й. Вапцаров“ – гр. Силистра, както и петима отличници абитуриенти от ПМГ „Св. Климент Охридски“ – гр. Силистра: Александра Миленова Христова, Николета Пенкова Пенева, Моника Христова Дякова, Йорданка Даниелова Николаева и Доротея Илиева Йорданова. 
     Земеделска кооперация "Царев дол“ – с. Търновци подкрепя:  Христиния Христова -12 клас от СОУ „Йордан Йовков“ – гр. Тутракан и   Тодор Димитров – 12 клас от СОУ „Христо Ботев“ – гр. Тутракан. ЗК „Атила Зафиров“ подкрепя 4-ма ученика - двама абитуриенти, завършващи училища в Шумен и Русе и двама петокласника от училището в село Зафирово. ЗК „ИЗГРЕВ“ подкрепя Екатерина Радославова – 12 кл. СОУ „Йордан Йовков“ – гр. Тутракан.  Г-жа Пенчева вече е поела и ангажимент към девойката от Тутракан, на която ще осигури и работа. „Н. СЛАТИНСКИ“ ЕООД – с. Ситово, с представител Никола Слатински подкщрепя .Мария Димитрова – 6 кл. ОУ „Г.С. Раковски“ – с. Ситово и от ОУ „Стефан караджа“ – с. Искра: Нехир Михайлова – 2 кл., Емирджан Ибрям и Сертан Сабри от 3 кл., Нурджихан Карамфилова  и Аксел Сабри  от 4 кл., както и Сабри от 7 кл.
     

Няма коментари:

Публикуване на коментар