неделя, 27 май 2012 г.

Червен червей от Калифорния произвежда биохумус в Добруджа
Червен калифорнийски червей пусна котва в чернозема на Крайдунавска Добруджа. Село Поляна и село Сребърна са две от населените места, където има ферми за червеи. Задачата му е да изработва биохумус, преработвайки оборска тор. За предизвикателството да отглеждаш червеи разказват Симеон Жеков, завършил дизайн в РУ „Ангел Кънчев” и майка му Виолета Жекова, която е зооинженер: „Става по-бързо и е окологично чисто. Една година отива за преработка на фекалиите. Вади се биопластът, отдолу остава торът, изсушава се. Червеят осмуква оборската тор и „отзад” му излиза материал, богат на витамини и материали. Хумусът остава в долната страна на „леглото”, а  отгоре –  излишната част. Какво представлява „съоръжението” – „легло”, постлано с бяло платнище, има и метална рабица против къртици, които също обичат червейчетата. Червеите се купуват от специална ферма със сертификат. Първоначално се зарежда 10 см оборска тор. Покрива се отгоре, за да се предпази от топлината и птиците. За червеите няма зимен сън. Измират обаче, когато температурата падне под 0 градуса. През зимата се трупа отгоре 40 см оборска тор и слама. Зареждането с червеи става през пролетта. Плодният им сезон е при температура около 20 градуса, тъй като се крие в дълбочина. Трябва постоянно оросяване. Най-голямото предимство е постоянното размножаване на червеите. Грижата е поливане, предпазпазване от топлина и студ. Червеите са двуполови същества, който се чифтосват помежду си като се връзват на възел и си обменят семенна течност. Всеки червей снася т. нар. коконка. Във всяка от тях има около 20 червейчета. 40 - 50 000 червея има на един на кв. м. площ, следователно в едно легло от 20 кв.м. има около 1 млн. червея. Плзваната тор трябва да е преседяла, за да е изветрял амонякът, който натравя червеите. Работи се с ръкавици, за да се пазиш от болести като екземи.
За хумуса има пазар за оранжерии за зеленчуци и цветя в Италия, Турция и Гърция. От 120 кв. м. очакването е за 60 куб. м. биохумус, което е 700 кг. При проектна цена от 150 лева  до 200 евро за 1 куб. м.  Постепенно става зареждането на храната за червеите. Работа върши всичко що се нарича органичен отпадък и ферментация: навлажнено сено, картон, стърготини в разложен вид, слама, картофи. Фекалиите са най-богати. При заложени червеи в 2 кв. м. получаваш 1 куб. м. хумус. Микроразпръсквачи за дъждуване се използват за създаване на необходимата влага от 80-82% в храната и 7,5-8 PH. Червеят не си пада по кисела храна, той диша с цялото си тяло. Когато е в добро състояние е червен на цвят, иначе е на пъпки. Достига до възраст от 6 до 16 години.
Защо един млад човек се занимава с отглеждане на ервеи? „Нещо по-различно е и е интересно. А и какво да бъде заниманеието в свободното време на един млад човек, когато майка му Виолета е зооинженер, а баща му Живко е ветеринарен лекар и пчелар.”
Информационна помощ от приятел – Уикипедия: „Хумусът е много важна органична част на почвата, която до голяма степен определя естественото почвено плодородие. Той се образува от разлагането на органичните остатъци в почвата — умрели  растения,  животни  и  микроорганизми. Най-голямо количество органична материя в почвата постъпва от многогодишната тревиста растителност  — 700–1500  kg/дка  годишно, следвана от  горската растителност — 300–700 kg/дка годишно. Останките от живелите в почвата животни  са 20–50 kg/дка, а от  микроорганизмите  — около 7 kg/дка годишно. Образуването на хумуса е сложен  биохимичен  процес и протича под влияние на микроорганизмите. Хумусът не се усвоява пряко от растенията, но при  минерализирането  му се освобождават редица необходими за храненето  на растенията вещества. По тази причина почвите с по-голямо съдържание на хумус са по-плодородни. От състава на хумуса зависят до голяма степен свойствата на почвата.  Хуматите  създават водоустойчива структура, с което се подобрява  водният  и  въздушният  режими на почвата, както и се повишава поглъщателната ѝ способност. Почвите, които съдържат повече хумус, имат по-добри  агрофизични свойства  — рохкав строеж, по-слаба пластичност, лесно се обработват и не се напукват силно при изсъхване.”


Няма коментари:

Публикуване на коментар