сряда, 30 май 2012 г.

По 10 бона за Силистра, Тутракан и Дулово в кампанията „За чиста околна среда”
Проектите на 4 общини, 9 кметства, 8 училища и 2 детски градини от територията на РИОСВ-Русе ще бадат финансирани от Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) по Националната кампания „За чиста околна среда”: „Обичам природата – и аз участвам”. Целта на кампанията през 2012 г.  е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда .
В откритите от МОСВ две конкурсни процедури - за общини и кметства и за училища и детски градини в национален план са се съревновавали 845 проекта. Най-активни са били училищата с 305 проекта, следвани от детските заведения -299 бр. и общините с 103 проекта. РИОСВ-Русе не разполага с информация колко бенефициенти от контролираната територия са участвали в кампанията, тъй като в регламента не се изисква становище от институцията за целесъобразност и екологични ползи от реализацията на проектите, каквото съществуваше преди.
С до 10 000 лева ще бъдат финансирани общините: Силистра, Ветово, Тутракан и Дулово и  кметствата: гр. Мартен, с. Юпер, с. Николово, с. Белица, с. Баниска, с. Полско Косово, с. Гецово, с. Топчии и с. Чудомир.
 До 5000 лева ще се отпуснат на учебните заведения: СОУ „Хр.Ботев”-гр.Лозница, ОУ „Хр.Ботев”-с.Щръклево, СОУ „Васил Левски” ­гр.Ветово, ОУ „Хр.Смирненски"” гр. Русе, ГПЧЕ „Екзарх Йосиф” ­ гр. Разград, ПГСАГ „П.Пенев” - гр. Русе, СОУЕЕ „Св.Константин­ Кирил Философ” гр. Русе, Математическа гимназия „Баба Тонка” гр.Русе, и детските заведения ЦДГ „Ален мак” с. Иваново, ОДЗ „Мечо Пух” -  гр. Сливо поле. Предстои бенефициентите да сключат договори с ПУДООС и да пристъпят към реализацията на заложените в проектите дейности. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар