четвъртък, 31 май 2012 г.

Преди СООР, сега инспекторат ще дебне за регистрация на домашните кучета в Силистра     С решение на Общинския съвет в Силистра бе създаден Инспекторат, който ще следи за спазване на общинските наредби в Силистра. Новият отдел ще започне работа на 1 юли. Служителите ще имат основно превантивна дейност. "Не се залага на приходите от актове", съобщи зам.-кметът Николай Колев. За издръжката му предвиждат 26 000 лв., а като възвращаемост са заложени 10 хиляди лева. Дейността ще бъде свързана с опазване реда и чистотата на града, контрол върху общинското имущество и регистрацията на домашните кучета. Инспекторите ще са на пряко подчинение на кмета. Преди две години бе закрит съществуващия отдел „Сигурност и опазване на обществения ред” - СООР в общината. Освен ограничени правомощия, причина за неефективността му бяха и малкото приходи, които реализираха служителите му. При подготвяне правилника за работа на новия Инспекторат са ползвани модели на работа в Русе и Шумен.Там ще бъдат изпратени и новите общински служители, за да се научат как да следят за спазване на общинските наредби.

Няма коментари:

Публикуване на коментар