четвъртък, 4 октомври 2018 г.

Предстои заседание на Експертен съвет Силистра за борба срещу домашното насилие


За 17 октомври от 15 ч. в заседателната зала на Областна администрация Силистра ЖС "Екатерина Каравелова" Силистра обяви заседание на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие в регион Силистра, пръв по рода си в страната след създаването му през 2014 г.

Областният управител на област Силистра Ивелин Статев и Христина Георгиева  – председател на Сдружението са поканени да открият форума. На него ще бъдат представени резултатите от проведения мониторинг по приложение на Закона за защита от домашно насилие за 2017 г. чрез Галя Иванова     юрист на Сдружението.  След дискусията по материала  ще бъде набелязан план за действие до края на 2019 г.
Няма коментари:

Публикуване на коментар