четвъртък, 11 октомври 2018 г.

90-годишна акушерка сред наградените в Деня на архиваря в Силистра

Държавен архив Силистра отбеляза 55 г. и професионалния си празникГ-жа Кюшелиева връчва грамота за  дарение на акушерката Т. Ангелова


Петдесет и пет години от създаването си отбеляза Държавният архив с директор Юлия Кюшелиева в Силистра с инициативата „Отворени врати“, насочена към гражданите, и с тържество в деня на професионалния си празник – 10 октомври, в което бе вписана и изложба от дарения на документи от журналиста и общественик Вълчо Радев, художника Илю Станчев и на 90-годишната акушерка Тодорка Ангелова. 

Заместник-областният управител Стоян 
Бонев връчи от името на МС 
грамота на г-жа Василева 
и поздравителен адрес 
от името на областния 
управител Ивелин Статев 
до архиварите от Силистра


Връчена бе грамота от Министерски съвет на Република България на Марина Василева, работила в продължение на 42 години в силистренския архив. 

Тя е в екипа, подготвил справочника „Пътеводител по фондовете на Държавен архив – Силистра (1944-2016)“ – второ допълнено издание, който заедно с каталога „Българското православие в Силистренско (1878-1947)“ бе представен пред аудиторията като издания на ДА Силистра през 2018 г. 
Зам.-кметът на община Силистра д-р Мирослав Тодоров поздрави от името на местната изпълнителна власт, отец Добрич Чаков от името на митрополит Амвросий - духовен водач на Доростолска епархия, Цветана Цанова като председател на ОбК "Васил Левски" и Мария Неделчева от РЕКИЦ ЧИТАЛИЩА Силистра.

Грамоти бяха връчени на десет спомоществователи на ДА Силистра, както и на дарители като 90-годишната Тодорка Ангелова - акушерка, общинската служителка Мариана Станчева от името на своя баща художника Илю Станчев, семейството на краеведа Димитър Кунчев и др. Сред изложените експозиции заедно с техни дарения са и няколко от личния фонд на краеведа Вълчо Радев.

Държавният архив в Силистра е отдел в дирекцията „Регионален държавен архив“ – Велико Търново. Архивът е създаден през 1963 г. след административно-териториалната реформа от 1959 г. като отдел на Окръжния народен съвет в Силистра. От 1988 г. е в структурата на община Силистра. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главното управление на архивите при Министерския съвет, сега Държавна агенция „Архиви“.

Към архива действат читалня, библиотека, изложбен салон, зала за семинари, беседи и обучения. В научно-справочната библиотека са заведени 2 785 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания.

От 2008 г. архивът се помещава в нова сграда, изградена по времето на Петър Балев, който повече от 2 десетилетия бе начело на архива в крайдунавския град. Общата фондова наличност на архива възлиза на 908 линейни метра с 2134 архивни фонда. Застрахователният фонд се състои от 82 489 кадъра с негативи на микрофилмирани документи и също толкова кадъра позитив.

Каталогът е научно-популярно издание с включени 374 документа и целта му е да улесни използването на архивните документи от изследователи, краеведи, ученици и студенти. Справочните издания са дело на служителите на архива и са отпечатани благодарение на спомоществователството на граждани и фирми от Силистра и Силистренския край. Каталогът улеснява използването на архивните документи, както от страна на изследователи и краеведи, но също за ученици и студенти.

Първото издание на „Пътеводител….“ е от 1986 г., тогава включващо материал до 1980 г., и  съдържа характеристики на фондовете, подредени по раздели и подраздели, в същото време групирани по значимост и взаимовръзка. Пътеводителят предоставя по-пълна информация за документалното наследство на региона в областта на местните органи на управление, съда и прокуратурата, политическите, обществените, професионалните и религиозните организации, промишлеността, селското стопанство, търговията, образованието и други институции и организации с регионално значение.

На практика второто допълнено издание включва обем от архивния фонд, обогатен с новите постъпления за период от 36 години, т.е. от 1980 до 2016 г. На всички архивни фондове, включени в пътеводителя, е извършена научно-техническа обработка и могат да се използват от читатели. Към пътеводителя са приложени списък на съкращенията, именен и географски указател.

Няма коментари:

Публикуване на коментар