понеделник, 11 април 2016 г.

Новочерненци проведоха онлайн конкурс за рецитация на възрожденска поезия


Приключи конкурсът за рецитация на възрожденска поезия по стихове на Христо Ботев и Добри Чинтулов, организиран от библиотеката в Народно читалище „Васил  Йорданов-1942г.”, село Нова Черна. Този път той беше онлайн и в него взеха участие деца и ученици от ЦДГ „Славянка” село Нова Черна, от детския отдел на библиотеката при НЧ „Н. Й. Вапцаров” в Тутракан, читатели към читалищна библиотека на НЧ „Искра” в село Цар Самуил област Силистра и ученици от СОУПНЕ „Фридрих Шилер” в град Русе. И още: с читатели към библиотеката на НЧ в село Труд, област Пловдив,  ученици от ОУ „Васил Левски” в град Пловдив и област Силистра.

Жури  в състав: Красимира Няголова - обучител по програма „Глоб@лни библиотеки България” и експерт в РБ „Партений Павлович” Силистра –председател; Стефка Капинчева – библиотекар НЧ „Н. Й. Вапцаров 1873г.” град Тутракан и Стоянка Павлова – писател от село Нова Черна, даваше своята оценка за точност на текста по тематиката,артистичност, художественост, дикция и артикулация.

Пбедителите: в категория до 7 години – първо място Алпер  Шедат от село Нова Черна; а с поощрителна награда  бе отличен  Иван Русалов от село Труд; категория  от 7-14 години: І-място – Лора Борисова, ІІ-място – Радослав Симеонов  (и двмата от СОУПНЕ „Фридрих Шилер” в град Русе); IIІ-място – Радина Бъчварова – НЧ „Н.Й.Вапцаров 1873г.” в град Тутракан.

С поощрителни награди бяха отличени: ІІІ клас на ОУ „Васил Левски” град Пловдив, Траяна Анатолиева – град Тутракан; Ива Божева, Магдалена Гинова и Кристина Бончева  (тримата от село Труд, област Пловдив) и Даниела Стефанова от село Цар Самуил, област Силистра. Победител, избран от потребителите, гласували в Интернет: Алпер  Шедат от село Нова Черна.

Цветанка Стоянова, специалист  ГРАО в кметство Нова Черна, връчи наградите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар