сряда, 20 април 2016 г.

Соцдекларация в Ситово

С декларация Групата съветници от БСП в Общински съвет Ситово се възпротиви срещу метода на работа в общината след "Местни избори 2015", научаваме от профила на БСП Силистра във Фаейсбук.

В нея се казва: "На първото заседание на Общински съвет Ситово кметът на Общината издигнат от ПП ДПС, гарантира публичност, приемственост и надграждане на постиженията от предишни ръководства. Шест месеца по-късно тези думи останаха само изказани." 

Посочени са примери от организационен и кадрови характер. Направена е прогноза, че в резултат на тях ще има отрицателни резултати в общината от икономически,  социален и демографски характер.


 

Няма коментари:

Публикуване на коментар