сряда, 20 април 2016 г.

Ромският образователен фонд набира студенти

В писмо до Областна администрация Силистра Орлин Орлинов, национален координатор на стипендиантските програми в Ромски образователен фонд, съобщава: "Ромският образователен фонд е фондация със седалище в Будапеща, Унгария, чиято основна цел е да спомага за намаляването на огромната разлика в образованието на ромите и неромите чрез политики и програми, които подпомагат качественото образование на ромите, включително десегрегацията на образователната система."

Основен приоритет на Ромския Образователен Фонд е да подпомага изработването и осъществяването на образователни политики, които допринасят за включването на ромите в образователната система.

Всяка година Ромският образователен фонд обявява открит конкурс за стипендии за студенти от ромски произход в 16 държави от Централна и Източна Европа. В България Ромски Образователен Фонд предоставя академична стипендия на над 250 ромски студенти годишно, които се обучават в бакалавърска, магистърска или докторантска програма в акредитирани български университети. 

За академичната 2016-2017 година конкурсът за стипендии бе обявен на 8 април 2016 г. с краен срок за кандидатстване 11 май 2016 г. В конкурса потенциални бенефициенти са настоящи дванадесетокласници или завършили средно образование роми, както и настоящи студенти.

Допълнителна информация може да получите на следната интернет страница: http://www.romaeducationfund.hu/how-apply-scholarship-1. Адрес: гр. София 1000, ул. Солунска 56 Институт „Отворено общество" тел. +359 2 930 66 25 e-mail: orlin.orlinov@romaeducationfund.org, www.romaeducationfund.org.


Няма коментари:

Публикуване на коментар