сряда, 6 април 2016 г.

Област Силистра в комуникационна кампания на Министерство на туризма за популяризиране на най-добрите ЕДЕН-дестинации в България

В София с участието на областния управител на Силистра Стоян Бонев бе проведена първата национална среща с представители от най-добрите ЕДЕН дестинации в България. Събитието беше организирано от Министерството на туризма в рамките на проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България – второ издание”, финансиран по програма COSME 2014-2020 г. Участие от страна на  ЕДЕН дестинации взеха представители и на десетина български общини.

 
През 2010 г. област Силистра бе сред новите 25 попълнения в европейската EDEN мрежа, след като Областна администрация Силистра стана годишният победител в Националния конкурс „Отлична туристическа дестинация” по проект „ЕДЕН 4” с проект на тема „Водата – дух, здраве, вяра, история, красота, традиция и бит“, свързан с голямата тема „Водата – извор на живот и благоденствие“. На 27 септември с.г. на гала церемония в Брюксел силистренският проект бе сред получилите награда от ЕК за отлична туристическа дестинация.
 
Чрез него бяха представени обекти и ритуали във всички общини на област Силистра, вкл. Тутракан, Дулово, Главиница, Алфатар, Ситово и Кайнарджа.  Наградената на европейско равнище дестинация бе с право на безплатна реклама в рамките на държавите от ЕС.
 
Да припомним, че ЕДЕН е абревиатура на английски език, означаваща „Най-добри европейски дестинации“. От презентацията, изработена от Министерство на туризма става ясно, че комуникационната кампания е инициатива, която ще популяризира моделите на устойчиво развитие на туризма на територията на целия Европейски съюз, вкл. и в България.
 
Тя се състои от два типа конкурси: национални конкурси, по зададена от ЕК тема, в рамките на която се избира „най-добра туристическа дестинация“ на национално ниво за всяка участваща държава; популяризиране на вече излъчени най-добри ЕДЕН дестинации (победители и подгласници), сред които и област Силистра, благодарение на проекта на Областна администрация от преди 6-7 години.
 
Между резултатите ще е и създаване на платформа за обмяна на добри практики и насърчаване на работата в мрежа между отличените нововъзникващи/непопулярни европейски дестинации (http://edenbulgaria.eu). Създаване на устойчиво развитие на туризма на база самобитни особености на дестинацията от гледна точка на култура, бит и т.н.).  Благодарение на това ще се постигне информираност и реклама на европейско ниво на новите възможности за почивка и туризъм.
 
Изпълнението на проекта на Министерство на туризма е до 1 август 2017 г. Общата цел е в две направления: представяне на българските най-добри ЕДЕН дестинации на националния и на избрани чуждестранни туристически пазари, както и повишаване на информираността и разбирането за ЕДЕН-инициативата и за принципите на устойчиво развитие. В силистренския „случай“ ще има и надграждане на предишни проекти, свързани с България по ЕДЕН-линията.
 
Целевите групи са местни и регионални администрации (между тях е и Областна администрация Силистра), неправителствени организации (НПО) и други заинтересовани страни, които са вземали участие в досегашните български ЕДЕН-проекти; професионалисти и заинтересовани от туризма лица, целящи максимално разкриване на потенциала на отличните туристически дестинации и развитието на туристическите услуги в съответствие с принципите за устойчиво развитие; ключови фигури в туризма на местно, регионално, национално и международно ниво (специалисти, медии, блогъри и туроператори).
 
Сред основните дейности:  идентифициране на ключови „маркетингови туристически фигури” (travel enablers) и осъществяване на контакт с тях; организиране и/или участие в събития - провеждане на две работни срещи на мрежата от български ЕДЕН дестинации, организиране на опознавателни пътувания за ключови маркетингови фигури, избрани посредством проекта и участие на чуждестранни и национални туристически изложения и борси.
 
Очаквани резултати: успешно популяризиране на ЕДЕН дестинациите от България; принос за по-доброто представяне на България като дестинация за алтернативен туризъм; разширяване на информацията за възможностите на страната ни да предлага нови туристически продукти предимно в еко-, културния и СПА-туризма; преодоляване на териториалната и сезонна концентрация на туристически посещения у нас; диверсифициране на националния туристически продукт.
 
Какво е нашето силистренско участие в т.нар. промоция чрез използване на традиционни комуникационни и промоционални средства?
 
Става дума за едноимиджово видео в рамките на 3 мин., представящо всички 12 ЕДЕН дестинации (подгласниците и победителите от предишни години – Силистра, Белоградчик, Белица) със съдържание, включващо актуални събития и туристически обекти от дестинациите. То ще бъде разпространено чрез DVD в тираж 2 000 бр., за да бъде предоставено на международните туристически изложения, включени в обхвата на проекта; за „онлайн“  публикуване в наличните комуникационни канали на МТ, но ще бъде предоставено и на териториалните информационни центрове в ЕДЕН дестинациите.
 
В какво ще се изразява участието на ЕДЕН дестинациите, в изпълнението на тази активност?
 
Предоставяне на информация за интересни туристически обекти от дестинацията, които да попаднат във видео материалите;  предоставяне на информация за актуални събития и фестивали (ежегодни и/или предстоящи 2016 г./2017 г. на територията на дестинацията); оказване на съдействие за достъп до обекти и информация при посещение на снимачен екип на територията на дестинацията;  предоставяне за ползване, при нужда, на готови кадри от видео материали, които са изработени от дестинациите – условия за ползване, авторски права и др.
 
Предвидена е изработка и отпечатване на брошура/дипляна „Събития и фестивали в българските ЕДЕН дестинации“ в тираж от 5 700 бр., от които 350 броя ще останат на разположение в област Силистра. Отделно - изработка и отпечатване на брошури/дипляни, представящи тематични маршрути между ЕДЕН дестинациите, в тираж от 6 900 бр., от които общо 450 ще останат в област Силистра. Други: дизайн и изработка на пощенски картички и магнити, с характеристики (общо 5 800 бр., от които 400 предназначени за Силистра).
 
В какво ще се изразява участието на ЕДЕН дестинациите, в изпълнението на тази активност, включена в тази дейност?
 
Съдействие за популяризирането във Facebook на онлайн играта за детски рисунки на тема „Моята ЕДЕН дестинация“, снимките от която ще бъдат използвани за изработването на пощенските картички и магнити. И още: събиране на налични рекламни материали на местно ниво, разработени от самите ЕДЕН дестинации, с цел включването им в общата рекламна кампания на национално ниво.
 
Варианти на маршрути, във връзка с провеждането на опознавателни турове за ключови маркетингови туристически фигури. 
 
Първи вариант: 3 тематични маршрута, базирани на създадените тематични маршрути на ЕДЕН дестинациите: •Воден маршрут: Силистра, Луковит, Белоградчик, Кюстендил, Сандански. •Защитени местности: Сапарева баня и Национален парк Рила, Белица, Национален парк Странджа, Каварна, Враца. •Тракийски дух: Белоградчик, Силистра, Казанлък и Кърджали.
 
Втори вариант: 4 тематични маршрута, базирани на териториален принцип на дестинациите: •Северозападна България: Белоградчик, Враца, Луковит . •Югозападна България: Белица, Сапарева баня и Национален парк Рила, Кюстендил, Сандански. •Централна България: Казанлък, Кърджали. •Източна България: Силистра, Каварна, Национален парк Странджа.
 
Участие в международни туристически изложения и борси: Международни пазари: Румъния – туристическа борса TTR, гр. Букурещ на м. 11.2016 и м. 03.2017 г. Германия - туристическа борса ITB, гр. Берлин – м. 03.2017 г. Национални туристически изложения и борси: Борса Ваканция и СПА Експо, гр. София – м. 02.2017 г.; Борса Културен туризъм, гр. Велико Търново – м. 04.2017 г.; Изложение Зелени дни, гр. София – м. 05.2017 г.; Борса Уикенд туризъм, гр. Русе – м. 05.2017 г.
 
Разпространение на информация по проекта: месечен прес-рилийз за проекта; регулярно разпространение на резултатите от проекта по он-лайн комуникационните канали на Министерството на туризма: tourism.government.bg, edenbulgaria.eu, www.bulgariatravel.org, http://potarsi.bulgariatravel.org/, www.myastoto.bg, Youtube, Facebook, Twitter, Flickr. Ангажимент на Областна администрация Силистра е публикуването на всяка нова информация за проекта на собствените си електронни канали (сайтове на организацията) или чрез местните и регионалните канали за комуникация (печатни и електронни медийни издания).
 
Участие в международни туристически изложения и борси: Международни пазари: Румъния – туристическа борса TTR, гр. Букурещ на м. 11.2016 и м. 03.2017 г. Германия - туристическа борса ITB, гр. Берлин – м. 03.2017 г. Национални туристически изложения и борси: Борса Ваканция и СПА Експо, гр. София – м. 02.2017 г.; Борса Културен туризъм, гр. Велико Търново – м. 04.2017 г.; Изложение Зелени дни, гр. София – м. 05.2017 г.; Борса Уикенд туризъм, гр. Русе – м. 05.2017 г.
 
 
 
 
 
 
 

1 коментар:

 1. Аз съм инвеститор и аз съм ръководител на група, които имат
  сложи структурата на място да помогне всеки, който сериозно които
  бизнес създаването проект, закупуване на дома, колата, на
  мотор или друг финансов проблем да получат кредит
  Ние работим с динамичен екип с банка, която
  транзакциите са бързи в размер на 3 % лихва ежегодно на период на изплащане по ваш избор.
  За повече информация се свържете с имейл: geogialuiza@gmail.com

  ОтговорИзтриване