петък, 15 април 2016 г.

Четиридневен маратон в Силистра с пролетни песни и танци на различните етноси

ОБЩИНСКИ ПРЕГЛЕД НА ЧИТАЛИЩНИТЕ
ХУДОЖЕСТВЕНИ КОЛЕКТИВИ
ОТ РАЗЛИЧНИ ЕТНОСИ
СИЛИСТРА - 2016
18, 19, 21 И 22 АПРИЛ

Община Силистра - дирекция "Хуманитарни дейности", отдел "Култура", организира "Пролетни игри и песни" - традиционен общински преглед на читалищните художествени колективи от различни етноси на 18, 19, 21 и 22 април на сцената на Драматичен театър "Сава Доброплодни" от 17.30 часа.
В прегледа ще участват 20 народни читалища с над 35 художествени колектива и 450 самодейци от Община Силистра.
Те ще представят културното многообразие и традиции с богата програма на всички художествени формации от народните читалища.

18. 04. 2016 г.

1. НЧ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр Силистра
2. НЧ "Дочо Михайлов - 1906" - с. Бабук
3. НЧ "Васил Левски 1941" - с. Българка
4. НЧ"Паисий Хилендарски 2006" - с. Айдемир

19. 04. 2016 г. 

1. НЧ "Пробуда - 1940" - с. Калипетрово
2. НЧ "Иван Вазов - 1941" - с. Срацимир
3. НЧ "Родолюбие - 2006" - с. Айдемир
4. НЧ "Самообразование - 1942" - с. Йорданово
5. НЧ "Светлина - 1942" - с. Главан

21. 04. 2016г. 

1. НЧ "Доростол - 1870" - гр. Силистра
2. НЧ "Възраждане 1940" - с. Сребърна
3. НЧ "Заря - 1961" - с. Брадвари
4. НЧ "Д.Благоев - 1930" - с. Ветрен
5. НЧ "Ламбриново - 2013" - с. Ламбриново

22. 04. 2016 г.

1. НЧ "Дръстър - 2012" - гр. Силистра
2. НЧ "Просвета - 1907" - с. Професор Иширково
3. НЧ "Христо Ботев" - с. Българка
4. НЧ "Йордан Йовков - 1942" - с. Казимир
5. НЧ "Светлина - 1906" - с. Смилец

Няма коментари:

Публикуване на коментар