понеделник, 11 април 2016 г.

Работна среща Силистра - Кълъраш по повод бъдещ мост в региона


В румънския град Кълъраш бе проведена първа по рода си през последните години международна смесена работна среща на представители на властовите институции и неправителствения сектор по повод бъдещо изграждане на мост над река Дунав в района на Силистра – Кълъраш. Участниците в нея са договориха да проведат поредна работна среща в налото на месец май т.г. на силистренска територия.
 
Областна администрация Силистра бе представена от заместник областния управител Елена Томова, община Силистра – от екип начело със секретаря Ростислав Павлов, както и и членове на Гражданска инициатива „Дунав мост Силистра –Кълъраш“ със съпредседатели Веселин Андреев, Цветана Цанова и Надежда Бобчева.
 
От румънска страна в разговора се включиха Ливиу Виртежану – председател на Окръжен съвет Кълъраш, Даниел Щефан Драгулин – кмет на община Кълъраш и др. представители на администрацията от специализирани организации като домакина на срещата – Търговско-промишлената палата в Кълъраш с председател Мариан Драган. Румънският неправителствен сектор бе представен от Виорел Гица, който от години работи с партньори от Силистра по различни европейски проекти, вкл. по програма ТГС.
 
Гражданска инициатива „Дунав мост Силистра – Кълъраш представи пред румънците своето предложение за разширяване на сътрудничеството  между градовете от двата бряга на река Дунав  в полза на  ускоряването на  развитието на проекта за изграждане на мост над реката, който е ключова инвестиция за трнасграничен регион с население от над 2 милиона души.
 
Представена бе и серията от действия, които Групата е предприела и ще продължи да осъществява, вече с румънско съдействие, като анализ на постигнатите дотук резултати в дългата история на проекта за моста Силистра – Кълъраш; издирване и анализиране на документи по реализацията на този проект, както и концентриране на усилията за достигане до проект с ясни параметри.
 
Мостът е връзка в транспортния коридор от Близкия изток през Турция, граничния пункт при Хамзабейли – Лесово, оттам през областите Ямбол, Шумен, Силистра и Кълъраш на път за северните европейски пътища в посока скандинавските и прибалтийските страни, Украйна, Русия и др., поради което необходимостта от сътрудничество в рамките на общините и регионите е много важен елемент  на този етап.
 
Румънската страна е представила конкретни резултати от реализирания трансграничен проект на Министерството на регионалното развитие и публичната администрация на Република Румъния, целящ да класира четири варианта за мостови съоръжения по поречието на река Дунав между Българи и Румъния. Според споделените данни, с най-много точки е бил класиран вариантът за мост между Силистра и Кълъраш с предварителни финансови оценки на стойност 200 милиона евро.
 
След форума кметът на община Кълъраш е заявил пред участниците в срещата: „Поставихте началото на нов тип сътрудничество между местните и държавни власти в Силистра и Кълъраш и гражданското общество…Според нас, за предпроектното проучване и техническия проект ни е необходимо лоби в Министерство на транспорта на Румъния и ще настояваме мостът да се включи в неговите приоритети. Подобно лоби е необходимо и от българска страна“.
 
Около идеята българските и румънски местни власти да търсят политическа подкрепа на проекта се обединиха всички участници в срещата. Общото заключение досега е направено възможното, но е необходима по-голяма динамика и напористост спрямо управляващите в двете страни, вкл. договаряне на ниво министър-председатели и президенти. 
 
Заместник областният управител Елена Томова заяви: „Пътя го знаем и това, което предстои, е да намерим подходящите аргументи, за да убедим политиците, че този проект е от стратегическо значение за двата региона. Изразявам своята и на областния управител на Силистра г-н Стоян Бонев надежда тези срещи да продължат в положителна насока и ще се радваме да ви посрещнем на наша територия“.
 
Да припомним, че представители на Областна администрация Силистра участваха на три пъти във форуми на проекта на румънската страна през 2014 и 2015 г. във връзка с оценките на проектите за трети мост над река Дунав – при Русе – Гюргево, Силистра – Кълъраш, Никопол – Турну Мъгуреле и Оряхово – Бекет (б.а.-проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничен регион Румъния – България“, финансиран от програмата за европейско сътрудничество Румъния – България 2007-2013). В някои от форумите по проекта участие взеха и представители на екипа на д-р Юлиян Найденов - кмет на община Силистра.
 
В изказването си секретарят на община Силистра Ростислав Павлов акцентира върху сътрудничеството между местната власт и гражданското общество: „Различното на тази среща днес, е че е по инициативата на гражданска група и показва едно ново ниво на отношение на гражданското общество към развитието на региона ни, което аз и кметът д-р  Юлиян  Найденов приветстваме и подкрепяме. Тъй като трябва да засилим силистренското лоби в София и кълърашкото в Букурещ, активността на гражданското общество и на бизнеса може да спомогне и да катализира тези процеси“.
 
Съпредседателят на Гражданска инициатива „Дунав мост Силистра-Кълъраш“ Цветана Цанова увери присъстващите, че визитата в Кълараш не е плод на желанието на малка група хора. Тя информира аудиторията, че за кратко време е била организирана подписка с над 4 000 гласа на граждани, подкрепящи действията в полза на реализацията на моста; една идея, която, според участници в срещата, е допаднала и на румънската страна.

Няма коментари:

Публикуване на коментар