четвъртък, 21 април 2016 г.

В Главиница обсъдиха културно-историческото наследство в общината

Вечер, организирана от местната структура на ПП ГЕРБ, посветена на културно-историческото наследство на общината Главиница, област Силистра, бе проведена на 19 април в сградата на НЧ „Христо Ботев-1940”. Мероприятие на такава тематика се провежда за пръв път в общината. Представени са исторически факти, предания и легенди за град Главиница и за селата Долно Ряхово, Зафирово, Малък Преславец, Сокол и Черногор (бел. ред. - единственото село с три сайта, посветени на историята му). Разказано бе за хората, обитавали тези земи от древността до днес, за различните наименования на селищата, за поминъка на населението и за движението му през годините, за съвременният облик на селата. Езерото с лилиите в Малък Преславец, чешмата с пивка вода в Главиница, от която ако пиеш ще се върнеш, както и за други места и обекти стана дума по време на събитието.


Няма коментари:

Публикуване на коментар