понеделник, 11 април 2016 г.

Държавните университети с наполовина финансирани бюджети, вкарват специалности с платено обучение

 В заседателната зала на община Силистра пресконференция и среща с директори на училища проведе екип от ръководители на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, начело с проф. д-р Христо Бонджолов – ректор на учебното заведение, чиито традиции са вече над половин век в сферата на хуманитаристиката. 

В нея участваха началникът на РИО на МОН д-р Габриела Миткова и Цветана Игнатова - директор на дирекция в Общинска администрация Силистра, с чието любезно съдействие се осъществява проявата. След РУ А. Кънчев - Русе и ВСУ Ч. Храбър - Варна, ВТУ е третият университет, ръководители на които идват лично до Силистра, за да разпространят полезна информация за своите учебни заведения.

Срещата имаше разяснителен характер предвид протичащата в няколко сесии кандидат-студентска кампания и по повод проблеми във висшето образование предвид ново законодателство, вкл. предвиждащо по-малко средства за т.нар. държавна поръчка и позволяващо въвеждане в държавните учебни заведения на платено обучение.

По отношение на таксите съотношението е следното: 200-300 лева на семестър е диапазонът в държавната поръчка, 300-475 лева – при другата форма. За отбелязване е, че според държавните разчети средства за обучение на един педагог у нас са наполовина спрямо заделяните за обучение на един ученик, което изисква учебните заведения, вкл. държавните, да търсят форми за дофинансиране в бюджетите си, което особено в хуманитаристика е труден процес.

Какви други обобщения бяха направени по време на пресконференцията? През 2016 г. кандидатстват за студенти ученици от „най-малкия възможен випуск“. В момента финансирането на ВУЗ-овете от държавата е наполовина на бюджетите им. Студентите от Силистра и областта имат легендарна слава във Великотърновския университет. И в момента според статистиката те са в десетката на областите, представени най-много в палитрата от специалности – общо 70 в 21 професионални направления.

Наесен във Велико Търново 2 200 могат да са първокурсниците в държавната поръчка, от които 200 ще са в магистърски програми, останалите – в бакалавърските. В платеното обучение – 550 души, от които психология – 100, още – право и икономически специалности, вкл. туризъм и др. Нова магистърска програма е „Език на медиите и рекламата. Подготовка и редактиране на текстове“, която е разчетена за два семестъра при две форми на обучение  редовна и задочна.

Кои са другите най-търсени специалности? Дисциплини с втори чужд език с 15 възможности; 5-6 специалности плюс информационни технологии, както и др. комбинации, за които информация има в двата сайта на университета, единият от които е специално за кандидат-студенти, тъй като е към кандидат-студентското бюро, каквото има в Силистра  (в ПГСУАУ „Атанас Буров“).

Какви мотиви са изтъкнати в полза на ВТУ, за да бъде избран от добруджанци? Традиции в областта на хуманитарното образование, богат избор на учебни дисциплини, и не на последно място – сигурност. И във връзка с нея проф. д-р Бонджолов представи възможен за реализация проект – пилотен в Европа, свързан със сигурността на студентите, преподавателите и и служителите, на базата на иновативни технологии.

Става дума оборудване на всички зали с техника за дистанционно  и видео- обучение, чрез което ще се решат проблеми с дистанционното и със задочното обучение. Друг мотив е възможността още по време на следване то студентите да могат да повишават своята квалификация, работейки за самоиздръжката си, с което да станат независими от своите родители във финансово отношение. Подадена бе информация, че десет IT и други специализирани фирми са обявили партньорство на университета за 1 000 потенциални работни места при известни предварително  условия – знаене на определен език и желание за трудова изява.

„Малко са университетите, поддържащи връзки с регионите и с учебните заведения, и Великотърновският университет е един от тях, вкл. и в област Силистра“, заяви проф. д-р Радослав Радев, който участва в пресконференцията като ръководител на катедра и като председател на Общото събрание на учебното заведение. Той е родом от Силистра и вече десет години провежда тук семинари с учители и литературни конференции със зрелостници.

Последната – юбилейна при това, за пръв път бе в аулата на ВТУ и в нея се включиха около 100 добруджанци от Силистра, Тутракан, Дулово и Главиница, представители на професионални и др. гимназии. „Така става възможно предварителното опознаване на учениците и привличането им за студенти – 16 от участниците в конференцията т.г. получиха удостоверение, че са приети във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ на базата на отлично оценени есета“, припомни проф. Радев. 

Той сподели и наблюдение, че в Силистренска област се наблюдава сравнително подмладяване на преподавателския състав в училищата за разлика от други области в страната, което може да е и ефект от осъществяваната връзка между университета и реалното образование в региона.

Няма коментари:

Публикуване на коментар