вторник, 26 април 2016 г.

Занятие по литература в силистренската библиотека

За „Диоген Вичев“ в Регионална библиотека „Партений Павлович“. Занятие по литература в ІХ клас от ЕГ „П. Яворов“. Негов ръководител е учителката Ваня Игнатова: „На учениците си бях възложила проекти, по които те работиха през зимните месеци. 

Темите са от задължителното учебно съдържание за ІХ клас – старогръцко изкуство и литература, обособяването на епоса като литературен род и „Илиада“, раждането на театъра и драмата – „Прикованият Прометей“, „Едип цар“, „Антигона“. Работя по стратегиите на проектно-базирано обучение и учене чрез правене, за да мотивирам учениците си да преодолеят страха от „трудното“ и отдалечено във времето познание.

Организирам урока като драматически състезания, на които екипите ученици да презентират своите проучвания и да реализират творческа задача – да направят свой етюд по откъс от изучаваните творби. В периода на подготовката си учениците ползват материали от часовете, информация от библиотеки и сайтове; подготвят доклади и презентации, като се консултират с преподавателя по БЕЛ и по други дисциплини, ако имат нужда, правят сценарии и ги режисират, за се представят на урока-ревю.

 Тази учебна година от м. декември насам с учениците работи колежката Мариана Стоянова. Целта е на този тип уроци е да дадат възможност за изява на както на учещите, така и на артистичните ученици. А децата на Силистра са наистина много креативни, стига само да имат възможността да го покажат.

Няма коментари:

Публикуване на коментар