понеделник, 8 април 2013 г.

Затворени шлюзовете за връзка на езерото в Сребърна с река Дунав


            Двете хидротехнически съоръжения (шлюзове) на езерото в Поддържан резерват „Сребърна” са затворени. Отворен е северният шлюз към река Дунав. Езерото е захранено със свежи води от реката. Няма непосредствена опасност за населението и наводняване на имотите им. В момента нивото на водата при голямо водно огледало на езерото е 310 см, а при северния шлюз 360 см. Във водния обект се наблюдава преместване на малки и големи тръстикови острови, вследствие на повишеното водно ниво и преобладаващите дни с вятър.
            В гнездовата колония на къдрогловите пеликани е спокойно. Наблюдават се изградени гнезда  върху наколните платформи и бреговата ивица около тях, на които гнездят около 60 двойки от защитения вид.               При ежедневните обходи, охраната на резервата отчита извършване на риболов на нерегламентирани за целта места и с непозволени средства. Установени са рибарска мрежа, винтери и жител на с. Сребърна, извършващ риболов със селскостопански инструмент - вила, на който е съставен акт за установяване на административно нарушение.
Експертите на РИОСВ-Русе напомнят на гражданите, че спортният риболов следва да се извършва в разрешения период, който се определя със заповед на министрите на земеделието и храните и на околната среда и водите и на регламентираните за целта места. Контролът по спазване на заповедта се осъществява от охраната на резервата. Нарушителите  ще бъдат санкционирани съгласно административно-наказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
Няма коментари:

Публикуване на коментар