вторник, 9 април 2013 г.

Втори национален форум “Гражданското образование - 2013 г. – Мисията е възможна!” в СилистраВторият национален форум по гражданско образование се организира в рамките на втората кампания «Участвам и променям» от Министерството на образованието, младежта и науката, Институцията на Омбудсманът на Р България и Регионалният инспекторат по образование – Силистра. Дейността се финансира в рамките на кампанията "Участвам и променям" и по национална програма "Квалификация", утвърдена за 2013 г. от Министерски съвет. Откриването е на 12. 04. 2013 г. от 10.00 часа в залата на община Силистра с участието на представители на Министерството на образованието, младежта и науката, началника на РИО – Силистра Габриела Миткова и експерти, гости от страната, учители и директори от училища и детски градини в областта. Ключови докладчици са Мария Донкова, програмен директор на фондация "Пайдея" („Как е възможно успешното гражданско образование”) и доц. Петя Кабакчиева, социолог в СУ "Св. Кл. Охридски" (доклад „Възможен ли е граждански патриотизъм”). 
След пленарната сесия участниците в конференцията ще имат възможност да видят постановка на ученическа театрална формация "Питър Пан" към Професионалната гимназия по стопанско управление, администрация и услуги "Ат. Буров" - гр. Силистра. Същият ден ще започне и ще продължи и през целия ден на 13 април представянето на докладите в 3 зали в хотел "Данубе".  
Броят на докладите е 94 със 144 автори, от които 55 са от област Силистра. Сред участниците 25 ученика с 15 доклада. Участниците с доклади са от 42 населени места на 19 области. Докладите са в следните тематични направления: Каузата и дилемите на гражданското образование; Контекстът на съвременното гражданско образование – модели и антимодели на успех, посланията на масовата култура, глобализация и консумативизъм, виртуалните общности и новите места на публичност и пр.; Интегриране на гражданското образование в предметното преподаване; Приложение на методи, създаване на учебни ресурси; Училищни политики, училищна демокрация; Форми на ученическо представителство и активност; Извънкласна дейност, проектна дейност; Критическо мислене, медийна грамотност; Икономическа грамотност и предприемачески умения;  Интеркултурно образование, здравно образование;
Няма коментари:

Публикуване на коментар