вторник, 30 април 2013 г.

Одобриха проект "Зелена и достъпна градска среда - град Силистра"
 С решение № РД 02 – 36 – 359 от 29. 04. 2013 година е одобрен проект „Зелена и достъпна градска среда– град Силистра“ по ОП „Регионално развитие“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Общата стойност на проекта е в размер на 4 873 031,00 лева. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ към бенефициента /95 %/ е в размер на 4 629 379,45 лева. Общинска администрация ще поеме 5 % задължителен собствен принос в размер на 243 651,55 лева. Продължителността на проекта е 24 месеца, от дата на сключването на договора. В проекта са заложени реконструкция и рехабилитация на Дунавски парк, Централен градски площад и пешеходната зона, и градинка с паметник – Стефан Караджа. Целта на проекта е подобряване привлекателността на града и качеството на живот. Ще се създадат повече удобства и забавления за всички възрастови групи и ще се осигури свободен достъп за хора в неравностойно положение.

Няма коментари:

Публикуване на коментар