неделя, 14 април 2013 г.

Информационен ден за Дунавската стратегия се проведе в Силистра
В областната администрация в Силистра бе проведен информационен ден „Стратегия на Европейски съюз за Дунавския регион“, посветен на възможностите за подготовка и финансиране на проекти по Дунавската стратегия. Събитието е част от инициативата на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, на което заместник-министърът Николина Николова присъства в качеството си на национално лице за контакт  по Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион.
Домакини на днешната среща бяха кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов и областният управител  Николай Димов. Кметът изрази своите очаквания „да продължи да подкрепя мечтата на всички силистренци“ за изграждане на Дунав мост „Силистра-Кълъраш“ така, както и досега – не само в България, но и в Европа“.
От своя страна Николай Димов изрази надежда, че „тематични дни, като днешния, ще бъдат полезни не само с обема от информация и възможностите, които се разкриват пред вас, а по-скоро ще бъдат повод за осмисляне на начините на водене на политиките по Дунавската стратегия“. Николина Николова представи перспективите, които разкрива следващият програмен период (2014-2020) за развитие на Дунавския регион. Тя запозна представителите на местната власт, бизнеса, неправителствени организации и синдикати с възможностите за подготовка и финансиране на проекти в периода 2014-2020 г., като им представи различните финансови инструменти, чрез които може да се осъществяват те. Вниманието бе насочено към два от основните инструменти  - фонд „Джесика“ - за големи инфраструктурни проекти, и „Джеръми“ - за подпомагане на малки и средни предприятия.
В рамките на срещата г-жа Николова сподели, че имаме много амбициозна програма не само за развитието на град Силистра, но и на всички Крайдунавски градове. Смятам че от съществено значение е да работим заедно, за да бъде използван целия потенциал на река Дунав“. Според нея „голяма част от големите инфраструктурни проекти, какъвто е и мостът „Силистра-Кълъраш“ трябва да се осъществят съвместно с партньорите от Румъния“.
След края на официалната среща кметът д-р Найденов и зам.-министър Николова посетиха ГКПП - Силистра и наблюдаваха почти залетите от реката платформи, популярни като бакове, превозващи автомобили през река Дунав. Те видяха и част от пренасочения трафик на тежкотоварни автомобили след затварянето на Дунав мост край Русе.  

Няма коментари:

Публикуване на коментар