понеделник, 15 април 2013 г.

В Добротица – „Посади цвете” за трети път


           Пролет е. Повече дъждовна и по-малко слънчева. Тази година 12 април не бе просто един пролетен ден, а ден, който за поредна трета година бе определен за красивата инициатива  в учебното заведение в село Добротица – ОУ „Отец Паисий”, да се мисли и работи по облагородяването на училищни външни и вътрешни терени. Педагогическата колегия и учениците с помощта на родителите подготвиха посадъчен материал през изминалите месеци.      Външните терени бяха подготвени от по-големите ученици в часовете по „Труд и техника”. В нашето основно училище, дало четмо и писмо на децата от селата Добротица, Любен, Босна и Ирник,  поддържането на материалната база е един от приоритетите в учебно-възпитателния процес. Училището в село Добротица е със статут на средищно и по тази причина то е включено в проектните дейности по BG051PO001-3.1.06:  „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. В тази връзка от изключителна важност е приятното и ползотворно пребиваване в училище. Целодневното обучение за децата предполага и часове за „Отдих и спорт”, и за занимания по интереси. 
         Именно в тази посока се работи по този тип инициативи, а и това е част от инициативата „Да почистим България за един ден“. Работата с децата е многопластова и изискваща креатиност.  Работейки, педагогическата колегия знае, че днешните усилия ще бъдат оценени в годините напред. Изградените структури „Ученически парламент” и „Родителски актив” са гарант за трайни резултати в учебно-възпитателни процес. С гордост заявяваме, че знаем вярната посока и само ни трябва малко подкрепа от местните власти. Нека заедно учебните заведения да заработят с институциите и тогава смислените и красиви инициативи ще станат от пожелателни  в иновации в действие. Работим добре и знаем, че нашите възпитаници ще се гордеят с родното си училище.

 Росица Никова, пом.-директор   на ОУ „Отец Паисий”-с. Добротица


Няма коментари:

Публикуване на коментар