петък, 26 април 2013 г.

Държавни зрелостни изпити – 2013 г.       1 095 зрелостника ще се явяват на изпит по БEЛ (мин. год. са били 994). 1 119  зрелостника са подали заявления за втори ДЗИ (мин. год. 1051). 4 зрелостника са пожелали трети ДЗИ по желание (мин. год. 3). Учениците, които се явяват на ДЗИ, са от дневна форма на обучение (941), задочна (42) самостоятелна форма и неиздържали изпитите от предходни години. Зрелостниците са от 20- те средни училища и гимназии в областта.  Най - много желаещи по предмети459 зрелостника – География и икономика – 41 % (мин. год. 42 %); 323 зрелостника – Биология и здравно образование – 28 % (мин. год. 26 %); 150 зрелостника – Английски език – 13 % (мин. год. 10 %); Първи ДЗИ (БЕЛ) – на 21 май (неучебен ден); Втори ДЗИ – 23 май (неучебен ден). На същите дати се провеждат и изпитите по Български език и литература (21 май) и математика (23 май) за VІІ клас в основните и средни училища. 
Начало на зрелостния изпит – 8. 00 часа. Зрелостниците пишат с черен химикал.

Няма коментари:

Публикуване на коментар