вторник, 30 април 2013 г.

Проект „Преодоляване на различията – Интегрирана бизнес инфраструктура и услуги в района Силистра – Кълъраш“


                        
Title:"Bridging the gaps: Integrated cross-border business infrastructure and services in Silistra District -Calarasi County"

      От началото на 2013 г. СНЦ „АРГИ – Силистра“ стартира реализирането на проект „Преодоляване на различията – Интегрирана бизнес инфраструктура и услуги в района Силистра – Кълъраш“ съвместно с партньорите: Окръжен Съвет и Агенция по заетостта, Кълъраш от румънска страна, както и Силистренската Търговско-промишлената палата. Общата цел на проектните дейности е  да укрепят условията за бизнес сътрудничество и да насърчат предприемачеството в района Силистра – Кълъраш чрез изграждане и интегриране на трансгранична бизнес инфраструктура и услуги. В рамките на 18 месеца партьорите трябва да изградят  Логистичен център за развитие на предприемачеството в Силистра, който да партнира и допълва работата на Бизнес центъра в Кълъраш. Освен това те ще разработят интегрирана  румъно-българска електронна система за информация и бизнес услуги, така че да се увеличат възможностите за предприемачество, търсене и наемане на работна ръка и инвестиции. В рамките на съвместната си дейност, четирите организации ще допълнят и обогатят професионалната си работа за предоставянето на професионални бизнес услуги регионалните икономически и социални партньори от страна на екипите на двата центъра. Проектът е на стойност малко над 1 милион евро и ще приключи в края на месец юни 2014.

Диана Бебенова-Николова, Координатор на СНЦ „АРГИ – Силистра“, тел. 820 772


                         

Няма коментари:

Публикуване на коментар