неделя, 21 април 2013 г.

Сесия на ОбС-Силистра


Заседание на Общински съвет - Силистра
на 22.04.2013 г. ( понеделник ) от 9,30 часа,

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

         8.      Разпределение на средства от бюджета на Община Силистра за 2013 г. по Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове за резултатите им през 2012 г.         26.    Изказвания и питания.         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /д-р Мария Димитрова/

Няма коментари:

Публикуване на коментар