петък, 11 януари 2013 г.

Езиковата ще има своя "виртуална библиотека"
Своята „виртуална библиотека” ще има през 2013 г. ЕГ „П. Яворов”, благодарение на проект към Фондация “Работилница за граждански инициативи”. Той бе представен ред журналисти от Ростислав Павлов, който е начело на Училищното настоятелство. От негово име е кандидатствано за проекта, за да влязат в електронен каталог в интернет поне 1 500 заглавия от фонда на библиотеката в езиковата гимназия. „В нея е една от шестте училищни библиотеки в Силистра”, заяви Красимира Няголова от РБ „Партений Павлович”, консултант на проекта. В рамките на проекта ще бъдат обучени 30 ученици, които ще съставят каталога. Веселка Кръстева е педагогическият съветник в екипа на проекта, заедно с Ваня Игнатова, преподавател по български език и литература, Душка Станчева, библиотекар и др. 6 месеца е продължителността на проекта, чиято обща сума е под 14 000 лева, от които безвъзмездна е помощта на Фондация "Работилница за граждански инициативи".


Няма коментари:

Публикуване на коментар