събота, 26 януари 2013 г.

Притча за двама приятели, както и за писането върху пясъка и камъка            Двама приятели се загубили в пустинята, вървели под палещото слънце, а имали вече съвсем малко вода. В един момент горещината станала толкова силна, че трябвало да изпият и последните глътки. Тогава един от двамата ударил шамар на другия. Удареният, въпреки болката, не казал нищо, но написал върху пясъка: "Днес моят приятел ме удари". Учуден, приятелят му не казал нищо, извинил се и двамата продължили пътя си. На следващия ден, те стигнали до един оазис. Веднага щом пристигнали влезли да се изкъпят. Но внезапно този, който бил писал върху пясъка, загубил съзнание и започнал да се дави. Тогава приятелят му скочил във водата и го извадил на сушата. След като се съвзел, спасеният взел един камък и издълбал върху него следните думи: "Днес моят приятел ми спаси живота". Тогава този, който бе ударил плесницата и бе спасил приятеля си, го попитал: "Когато те зашлевих, ти писа върху пясъка, а сега - върху камъка. Защо?" Тогава първият му отговорил: "Когато някой ни наранява, трябва да пишем върху пясък, където "вятърът на извинението" може да го изтрие. Но когато някой ни направи добро, ние трябва да го запишем върху камък, където никой вятър не би могъл да го изтрие." Научи се да описваш болките и обидите върху пясък, а радостите - върху камък. Сега е седмицата на приятелството. Изпрати тази история на хората, които никога няма да забравиш. Ако не я изпратиш на никого, това означава, че си прекалено забързан и че си забравил приятелите си. Дай си време, за да усетиш живота... Господи Отче наш, влез в моя дом и премахни от него всички болести и безпокойство от моето сърце. Моля защити и съхрани семейството ми. Амин! Това е еврейска молитва с голяма сила. Моля, предайте я на 12 души и Благословение ще дойде при теб, здраве, нова работа, брак и доходи. Кажи тихичко "Господи, аз Те обичам, нуждая се от Теб, ела сега в моето сърце!" Изпрати я на скъпи хора. И още същата вечер очаквай чудо. Не я пренебрегвай! 
Адаш, благодаря!

Няма коментари:

Публикуване на коментар