събота, 26 януари 2013 г.

13 питания на съветници към кмета на община Силистра, градоначалникът отличник с докладни записки до местните депутатиПредседателят на ОбС – Силистра д-р Мария Димитрова представи отчет за дейността на местния законодателен орган през последните 6 месеца, който е на вниманието на обществеността и на общинските съветници. За периода са проведени 6 заседания, от които 5 редовни и едно тържествено  в Дунавския парк за Празника на Силистра – Кръстовден. Приети са 145 решения. От тях областният управител Николай Димов е върнал две решения: относно възнагражденията на общинските съветници при отпадането на оспорван текст и заради придобиването на собственост върху жилища в кв. Дръстър („Карото”) в село Калипетрово. Три са образуваните дела след протести в Окръжната прокуратура и все във връзка с правни тълкувания при отдаването под наем: на язовир „Чатал кулак”, на стадион „Луи Айер” на СНЦ „Силистра 2009” и на помещения в Дома на учителя на ССКЕ „Багаин”. По първите две се чакат решения на Върховния административен съд, а по третото – на Административен съд – Силистра. Съветниците са създали две временни комисии за решаване на спорни въпроси: във връзка с оздравителна програма на общинската фирма по чистотата „Синева” ЕООД и с конкурса за управител на ДКЦ 1, което също е ЕООД, собственост на община Силистра, чийто принципал е Общинският съвет. За отбелязване е, че дело на общински съветници са само 2 от постъпилите в канцеларията на ОбС – Силистра 107 докладни записки, а 95 са от името на кмета на общината д-р Юлиян Найденов. 
В периода са приети 4 правилника, стратегии и наредби, вкл. за символиката на община Силистра, която е първа по рода си. Други 11 решения са свързани с обновления като форма и съдържание на подобни документи. На практика най-голям е броят на решенията за придобиване, управление и разпореждане с имущество на общината (38 или 26%). Едва 8 са решенията, насочени за кандидатстване в различни програми и проекти, а 13 – в сферата на културата, образованието и социалната политика. 12 са решенията, отнасящи се до дейността на общинските предприятия и търговските дружества на общината. Според статистиката 11% от решенията на съветниците са по повод бюджета и финансите на общината, макар да се отчита, че точно ресорната постоянна комисия има проблем с кворума на заседанията си. Пак с нейната дейност е свързана констатацията, че е желателно по-често в  работата й да участва лично кметът, тъй като е едноличен разпоредител с хазната. 
         Д-р Димитрова прави разрез и на участието на общинските съветници в проведените заседания – средно между 26 и 28 души от общо 33 мандата. От тях 16 от съветниците са имали уважителни причини да отсъстват от заседанията. Направена е сметка и на постъпилите чрез председателя на Общинския съвет питания до кмета на общината. Пет от тях са на общинския съветник от БСП Надежда Бобчева. По две питания имат Георги Кирилов и Георги Балушев, също от групата на БСП. С по едно са се записали Светлана Великова от БСП, Александър Сабанов и Бисерка Костова от МК Гражданско единство и Константин Стоилов от групата на ГЕРБ.


Няма коментари:

Публикуване на коментар