сряда, 30 януари 2013 г.

В присъствие на бебе областният информационен център с отчет пред медиите


В присъствието на 6-месечната Яна-Мария се отчете Областният информационен център в Силистра. За да стигнат до обществеността най-важните моменти от неговата дейност през 2012 г.  Беше разгледан напредъкът по изпълнението на ОП, както на национално, така и на местно ниво, като следствие и от дейността на мрежата от 28 информационни центъра в страната.  В област Силистра през 2012 г. са сключени 23 нови договора по Оперативните програми на обща стойност близо 105 млн.лв. От тях в размер на 101,5 млн.лв. е безвъзмездната финансова помощ, а останалите средства са съфинансиране от страна на бенефициентите. Забележителна активност се отчита при бизнеса – на фона на общия брой изпълнявани проекти от 2007 г. до момента – 15 бр., само през 2012 г. местните фирми са сключили 7 договора за 2,2 млн.лв. От тях 4 са за осигуряване на безопасни условия на труд за заетите лица, а 3 проекта включват технологично обновление на производствено оборудване. Организираните и проведени публични събития от Областен информационен център – Силистра за 2012 г. са 44, а присъствалите 800 човека са представители на различни целеви групи: експерти в общински администрации, бизнес, браншови и неправителствени организации, младежи, хора с увреждания, кметове и кметски наместници в малките населени места, читалища. Посетителите на място в центъра са 251, а експертите са отговорили на 275 въпроса. Най-честите запитвания са по отворени и предстоящи процедури за кандидатстване, но немалка част се отнасят и до търсене на възможности за реализиране и финансиране на конкретна идея. По време на срещата беше официално представен и информационният сборник  „Успешните проекти в област Силистра“. Той е дело на експертите от ОИЦ – Силистра и обхваща част от приключилите проекти по Оперативните програми, които показват положителен и устойчив ефект върху различни целеви групи. Всеки от включените 17 проекта е представен със своите цели, дейности и ползи, дори снимки и коментари по изпълнението. Сборникът се разпространява безплатно и е наличен в Областен информационен център – Силистра, сградата на Художествената галерия, входът към Кукления театър.

Ана Караджова, експерт "Комуникация, информация и логистика"

Няма коментари:

Публикуване на коментар