събота, 26 януари 2013 г.

Крепостта в Силистра влиза в режим на концесия         Силистренската крепост „Меджиди табия”, наричана още „Бялата крепост”, ще влезе в режим на обсъждане за бъдеща концесия, ако Общинският съвет в Силистра приеме т.нар. Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Силистра през 2013 г. Нейният проект е в дневния ред на Общинския съвет за зdседанието му на 31 януари. Програмата е рамка и прогноза за очаквани приходи и на разходите, свързани с управлението, придобиването и разпореждането с имоти, собственост на община Силистра. Тя е и описание на имотите, предвидени за отдаване под наем или аренда. 643 хил. лв смята да съберат финансистите на общината от управление на общинската собственост, благодарение на наеми от тях. Други 371 хил. лева се очаква да дойдат от продажби, концесия на язовири и учредяване на право на строеж. Над 60 са имотите в списъка, за които се твърди, че ще бъдат отдадени под наем и на концесия, както и продадени. В този списък са магазини, гаражи, киносалон, офис помещения, 4 язовира, бивши училища по селата, поземлени и имоти и др. В тази част на предложението за концесиониране на крепостта, градена преди повече от 160 години в навечерието на Кримската война. Повече от 10 години с решение на Общинския съвет тя се стопанисва от фирмата на силистренеца Валентин Петков, председател на Клуб „Традиция”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар