вторник, 1 януари 2013 г.

Нова година - нови възможности


              Нова година - нов късмет! И за да имате наистина късмет с държавната администрация, с планирането на финансите, задълженията и възможностите си през годината - припомняме какви законодателни и нормативни промени влизат в сила днес - първия ден на 2013 г.  


                -Минималната заплата се вдига на 310 лв., предвижда Законът за държавния бюджет. Минималната заплата за служителите в администрацията също се изравнява с тази за страната.


         -Платеното майчинство става 410 дни, но месечната сума за издръжка на майките остава 240 лева. В допълнение детските надбавки вече ще се отпускат само ако детето посещава редовно и предучилищна група. Досега изискването важеше само за учениците. Това ново правило обаче влиза в сила през септември - в началото на новата учебна година.


                 -Възрастта за пенсиониране нараства с още 4 месеца. Това е част от пенсионната реформа, вписана в Кодекса за социално осигуряване в сила от 2012 г. Целта е пенсионната възраст да се вдига плавно до 2020 г. - до 63 години при жените и 65 при мъжете. Вместо това да стане шоково и изведнъж, 
депутатите решиха възрастта да се увеличава с 4 месеца на година, а първата стъпка беше предприета в началото на 2012 г. 
От днес възрастта за пенсиониране е 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете.


                      -За трудовия стаж, необходим за пенсиониране, важи същият темп на увеличение, за да достигне 37 години за жените и 40 години за мъжете през 2020 г. Тази година ще са необходими съответно 34 г. и 8 м. и 37 г. и 8 м. Хората, на които не им достига, могат да си купят до 5 години.


                       - Влиза в сила и изискването за възраст при пенсиониране на военнослужещите. Войниците, сержантите и офицерите с младши офицерски звания от днес ще се пенсионират на 52 г., а тези със старши и висши офицерски звания - на 54 г. Право на пенсия ще имат военните с 27 години общ осигурителен стаж, от които 18 години на военна служба. 


               - Заради промяната в Кодекса за социалното осигуряване, парламентът гласува и промени в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили. Офицери с натрупан опит, които не са завършили военни академии, стратегически курс или курс по мениджмънт на отбраната, ще имат възможност да останат на служба до 31 декември 2015 г. От 38 г. на 40 г. и от 43 г. на 45 г. се увеличава възрастта, до която офицерите могат да кандидатстват съответно в редовна и в задочна форма на обучение във военни академии.


              -Изплащането на болничните вече няма да е свързано с начисляването на заплата. При добра воля от страна на работодателя, то може да става по-бързо. От днес работодателите ще са задължени да подават документите за болнични до 15-о число на месеца, следващ този, в който е прекарано заболяването, без значение дали заплатата е начислена, каквото беше изискването до сега. След постъпването на информацията в Националния осигурителен институт (НОИ) срокът за изплащане е 15 дни. 

            -Внасянето на осигуровките в Националната агенция по приходите (НАП) от работодателя ще става на същия принцип. Срокът за това става до 25-о число след отработения месец без значение дали е начислена месечната заплата.               - Промяна за работодателите и самоосигуряващите е въвеждането на единната сметка за плащане на данъци и осигурителни вноски в НАП. От днес всички задължения към агенцията по приходите, с изключение на тези за допълнително задължително пенсионно осигуряване, могат да се плащат наведнъж - с едно платежно нареждане. Мярката се въведе с цел да намали административната тежест на бизнеса и гражданите, но срещна и възражения.


                Постъпилите плащания ще се разпределят автоматично с вписаните в единната сметка задължения, но по реда на възникването им. Това означава, че с нови постъпления първо ще се покриват първо най-старите задължения, ако ги има. Изключение са самоосигуряващите се, които имат право да заявяват кои задължения покриват с вноските си.


Лихвата за просрочване на осигурителните задължения се намалява. От днес при забавянето им ще се начислява лихва, равна на основния лихвен процент плюс 10 процентни пункта надбавка, вместо плюс 20 пункта, както досега. 


- В края на 2013 г. изтича давността на задълженията към НАП от 2008 г. Хората с такива стари задължения трябва да подадат писмено възражение пред агенцията до края на годината, за да бъдат отписани, тъй като това не става автоматично. Задълженията, които е трябвало да се погасят тогава, могат да се отпишат, само ако за този период данъчните не са припомнили за тях или не са предприели обезпечителни мерки.


-Във връзка с въвеждането на единната сметка в края на 2012 г. НАП пусна електронната услуга "Справка за задължения"Чрез нея всеки клиент може да провери онлайн какъв е размерът на задълженията към данъчната администрация. Условието е да притежава персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис. Кодът се получава лично в офисите на агенцията.


-НОИ също вече има електронна услуга за улеснение на гражданите и най-вече тези в предпенсионна възраст. Съсспециалния софтуер те могат да изчислят прогнозния индивидуален коефициент и размер на пенсията си за осигурителен стаж и възраст. За целта трябва да въведат своя ЕГН и персонален идентификационен код от НОИ. Тези със стаж преди 1996 г. могат да ползват друга е-услуга, чрез коятода изберат три години от периода 1982-1996 г., в които са получавали най-висока заплата в сравнение със средния осигурителен доход за страната, за да се включи в коефициента им.


-Още едно нововъведение за фирмите от тази година езадължението да събират разделно отпадъците си от хартия, пластмаса, стъкло и метали. За целта трябва да осигурят кошчета, обозначени за рециклиране или да наемат фирма, която да обслужва това задължение. Общините също имат нови задължения - да сключи договор с фирма, която да осигури цветните контейнери на територията им. И фирмите, и администрацията обаче все още не са наясно с новите си задължения. В повечето от тях няма наредби за изпълнението им, нито са ясни условията.


- Нови по-ниски цени на газа и парното влизат в сила днес. Намалението на цената на природния газ е с 9.8%. Заедно с него поевтиняват и топлинните услуги - с между 3 и 7% в различните топлофикационни дружества. Най-много - с малко над 7% - пада цената на парното в София, а във Варна - с под 3%. В Пловдив, Бургас, Плевен, Враца и Велико Търново абонатите ще плащат между 4.5 и 6.5% по-малко.


Промяна няма да има за абонатите на парно в Русе и Перник, защото техните ТЕЦ-ове работят на въглища, а не с природен газ. Намалението  е заради договорената отстъпка от над 20% от цената на природния газ, който страната внася от Русия.
Дневник

Няма коментари:

Публикуване на коментар