сряда, 23 януари 2013 г.

Откриват ремонтирания Кризисен център в Силистра


         Силистра, 24 януари 2013 година.  11:30 – 12:30 часа. Откриване на Кризисен център за жени и деца претърпели насилие в гр. Силистра, ремонтиран със средства от Фонд “Социална закрила”. 11:30 – 11:35 представяне на гости – Христина Георгиева, Управител “Кризисен център”. 11:35 – 11:55 поздравление Министър Тотю Младенов. 11:55 – 12:05 Поздравление от кмета на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов. 12:05 – 12:15 Откриване и разглеждане на кризисния център. 12:30 Закриване на събитието. 12:30 – 13:30 часа Откриване на Център за временно настаняване в град Силистра. Центърът за временно настаняване в гр. Силистра е разкрит със Заповед № РД01-884/14.08.2012 г. на изпълнителния директор на АСП, считано от 01.10.2012 г., с капацитет 10 места.

Няма коментари:

Публикуване на коментар