събота, 5 януари 2013 г.

За кооперациите в Силистренска област и за феодализацията на земеделието в БългарияЗК "16 декемвриш" - Гарван с председател Иван Добрев
наскоро отбеляза 20 години от създаването си
         В първите години на XXI в. в страните от ЕС 56% от населението живее на село, обитавайки 91% от териториите, твърди Иван Добрев, председател на районната организация в Силистра към Съюза на кооперациите. В Крайдунавска Добруджа има 41 ЗК, от които 33 са членове на съюза. Общият размер на обработваемата земя в кооперациите в областта е повече от 430 хил. дка, което около 30% от земеделските земи в района. В България като цяло 17% от земите се обработват по кооперативен начин. Прави впечатление обаче, че през 1994 г. у нас е имало 4 000 кооперации, а сега са под 1 000. Причините са комплексни, вкл. и поради отношението на държавата, чиито ръководители безучастно наблюдават разпада на кооперациите, а с това и драстичното намаление на социалните функции в българското село. Дивидентите в повечето кооперации варират между 15-30% на 100 лв дялов капитал и  резултат от печалбата. Рентата в Силистренския край достигна 80 и повече лв на дка. Най-често земеделската кооперация е партньор на кметството, училището, читалището, клубовете на пенсионерите, гражданските сдружения, спортните клубове, здравните служби, религиозните храмове и местната инфраструктура. Обикновено ЗК са единствените структури, осигуряващи работа извън институциите, доколкото ги има в българските села. Безпработните също се ползват от възможностите, давани им при отглеждане на т.нар. екстензивни култури: тютюн, зеленчуци, овошки и др. производства с ниска рентабилност. Наличието на ЗК намалява процеса на обезлюдяване на селата.
         При тази ситуация учудващо е, че в България читавите кооперации с над 10 000 дка земя нямат право да участват в търговете за земеделски земи от Държавния поземлен фонд. Каква е реколтата в среден план от дка в Силистренска област през 2011 г., според статистиката: пшеница – 541 кг, рапица – 308 кг, слънчоглед – 295 кг, царевица – 855 кг. При условие, че областта не може да се похвали с добър „хумусен хоризонт”. „Необходимо е спешно да се разработи Национална стратегия за развитие на земеделието в България и в частност за развитие на земеделските кооперации, с участието на земеделското, социалното и финансовото министерства и МРРБ, както и на браншовите съюзи, за да не приключи през 2020 г. окончателната феодализация на земеделието у нас”, твърди Иван Добрев на базата на обобщения опит. Земеделците от Силистра твърдят също, че е добре управляващите да се замислят и върху възможността да намалят данъка върху печалбата на земеделските кооперации. Примерно, във Франция този процент е нулев, а в Дания – 50%. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар