петък, 25 януари 2013 г.

Назаем от "Точка на достъп"-ПДИ: Информация за референдума не е изготвяна, а изготвената през 2005 г. е недостъпна, признават от МИЕТ         На 7 януари 2013 г. ПДИ подаде две заявления относно информацията, която се очаква Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Народното събрание (НС) да са подготвили на разположение на гражданите за референдума. НС отговори миналата седмица. На 24 януари 2013 г., четири дни след изтичането на законоустановения срок за отговор по ЗДОИ (и 3 дни преди референдума), получихме отговор от МИЕТ с изходящ номер от същия ден. Според министерството: Информацията, която искаме (оценки на ядрената безопасност, социално-икономическия ефект и управлението на ОЯГ и РАО на централата, визирана в референдума), „е била публична и не представлява обществена информация” (каквото и да означава това???); Нетехническо резюме на изготвените през 2005 г. доклад за ОВОС и технико-икономически анализ на АЕЦ „Белене”, са били публикувани на интернет страницата на АЕЦ „Белене“ при НЕК в миналото, но в момента тази страница не е активна (!!!!); Оценка на радиоактивните отпадъци (ОЯГ) и отработеното ядрено гориво (РАО) е направена освен това и в Стратегията за управление на ОЯГ и РАО до 2030 г., публикувана в интернет. Гражданите, нямащи достъп до интернет, ще могат да четат Стратегията на хартиено копие, което ще бъде предоставено в пресцентъра на МИЕТ.
      От отговора се вижда, че: Не са изготвени понастоящем анализи на безопасността, социално-икономическия ефект и ОЯГ и РАО на централата, за която българските граждани ще гласуват в неделя; Не са достъпни в интернет анализите, направени на АЕЦ „Белене” през 2005 г.; Не е достъпна до 24 януари 2013 г. на хартиен носител за неползващите интернет Стратегията за управление на ОЯГ и РАО до 2030 г. Хартиено копиеще бъде предоставено в пресцентъра на МИЕТ на разположение на гражданите най-рано в оставащия работен ден на 25 януари преди референдума.
           От отговора на Народното събрание на заявлението ни разбрахме, че депутатите не са чели оценките, поне не и в сградата на парламента. От отговора на МИЕТ установяваме, че не са предоставени и на гражданите. Тоест, в неделя се очаква българските граждани да гласуват за нещо, за което анализи не са правени, а направените през 2005 г. са недостъпни. Е, как да не гласува човек не за една, а за 5-10 ядрени централи едновременно!!??
24.01.2013 г.
Александър Кашъмов, ПДИ

Няма коментари:

Публикуване на коментар