събота, 5 януари 2013 г.

Първи 20 години за „Водно строителство” - Силистра
Инж. Атанасова представя дейността на фирмата
         Силистренски фирми, „рожби не прехода”, влязоха в режим на чествания на първите си двадесетици. Хорото на юбилеите наскоро поведе „Водно строителство” АД с изпълнителен директор инж. Цанка Атанасова. В края на 2012 г. бе тържеството в комплекс „Кантона” с участието на представители на дружеството, на строителния бранш и на управляващите в държавната и в общинската сфери. Инж. Атанасова представи вв мултимедийна разработка най-важните моменти от развитието на дружеството. Впрочем създадено преди 35 години, но в частния му вид е в действие 15 години по-късно. Една от гордостите на дружеството е кариерата в село Ястребна, взета на концесия. Отскоро сред тях е и инвестицията в комплекс „Кантона”, заедно с язовир. Дружеството разполага и с черешова градина, която е част от раздела „Земеделие”, който е в портфолиото на дружеството от 1994 г. насам, впоследствие и като самостоятелна дейност. В най-добрите си времена дружеството е достигало до персонал от 170 души. Ремонтно-складовата база е разположена върху 30 дка.
Дейността на фирмата е основно в Силистренска област. Сред обектите е изградената хидровръзка между езерото „Сребърна” и река Дунав, спасило обекта от зачеркване в списъка на ЮНЕСКО. Дружеството до 1992 г. е специализирано в осъществяването на хидро-мелиоративни съоръжения, но след това е поемало ангажименти към най-различни проекти. Ремонтът на сградата на първия офис на банка „Пиреус” в Силистра също е нейно дело. Укрепването на брега на река Дунав при пристанището в село Попина е сред забележителните обекти, тъй като се смята за уникално съоръжение. Подобни са проектите в село Правда – изграждане на язовирно-насипна стена, и при село Ножарево – също съоръжение на язовир. Къща в село Каменци, благоустройство между ул. „Сан Стефано” и бул. „Македония”, подпорна стена край ЕГ „П. Яворов”, възстановяване на влажна зона в района „Калимок – Бръшлян”, укрепване на свлачище в т.нар. Рибарска махала в град Тутракан, канализация в село Айдемир и в град Главиница, както и в Дулово, водопроводи в селата Зафирово, Добротица, Сребърна и добричкото село Крушари. Всичко това е дело на „Водно строителство” АД-Силистра.Няма коментари:

Публикуване на коментар