събота, 26 януари 2013 г.

Силистренският „Жилфонд” става ОбП „Дръстър”?         Общинският съвет в Силистра предстои да промени Правилника за дейността на Общинско предприятие „Жилфонд”, вкл. и да му даде новото име „Дръстър”. Това личи от предложение на кмета на Силистра д-р Юлиян Найденов до общинските съветници. Сред мотивите: разширяване на дейността на предприятието, респективно на неговата ефективност, вкл. и с ангажимент към общинските имоти, поддръжка на улично осветление, светофарни уредби, ремонти на малки тротоарни площи, рязане на клони на дървета и т.н. Предвиждат се 4 отдела в предприятието с обща численост от 37 души. Над 800 са имотите в община Силистра, чието предназначение е за обитаване от граждани, настанени според правилата да са наематели на общината.

Няма коментари:

Публикуване на коментар