четвъртък, 24 януари 2013 г.

Нов зам.-кмет по финансите встъпи в длъжност в екипа на д-р Юлиян Найденов в СилистраСъс заповед на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов от 22 януари 2013 година бе назначен нов заместник-кмет по финанси и икономика.  Неговото име е Димо Атанасов Стоев. Димо Стоев е завършил своето образование във ВФСИ  „Д. А. Ценов“ гр. Свищов, специалност  „ОПУП“, степен магистър. Той има богат професионален опит в сферата на финансите. От ноември 1999 г. до ноември 2007 г. е директор Дирекция „Финанси и бюджет“ в Община Варна. Носител е на националния приз „Общински финансист и финансов мениджър за 2004 г. и 2005 г. в Република България“, както и носител на цялостната награда за финансист на мандат 2003 – 2007 г., избран на Национални конференции на Националната асоциация на действащите председатели на Общински съвети в Р България (НАДПОС – РБ).  Димо Стоев е автор на книгата „Автоматизирано управление на ФРЗ И РБ“. През годините той въвежда и утвърждава съвременни практики за общинско финансово управление, като въвеждане на системи за дългосрочно финансово управление и контрол на общинските финанси, въвеждане на иновативна система за събиране на общинските приходи, внедряване на система за финансово управление и контрол и разработването на уникални за България вътрешни нормативни документи, касаещи организацията на вътрешния финансов контрол в общината и др. Димо Стоев владее руски и френски език.

Няма коментари:

Публикуване на коментар