вторник, 20 ноември 2012 г.

В края на мандата - Силистра с пречиствателна станция за отпадни води


Силистра обедня с една мечта, но ще се обогати с нова социална придобивка. При гостуването си в родния град на Кръстовден в Празника на Силистра министър Нона Караджова заяви пред медиите, че до края на септември ще е факт оценката на проекта за пречиствателна станция в Силистра за 60 млн. лева. Тя каза още: „Градовете по течението на Долния Дунав трябва да имат подобни съоръжения за 50 години напред, тъй като ги са налице вече по горното течение, поради което изграждането им у нас става с пари, предоставени безвъзмездно от ЕС”.
Два месеца по-късно в Министерството на околната среда и водите кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов и министър Нона Караджова подписаха договор за изграждане на Районна пречиствателна станция за отпадни води в град Силистра. Проектът включва доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на града. На срещата присъства и Ивелина Василева, зам.-министър в Министерството на околната среда и водите. Сумата по договора е 70 364 757. 90 лв, а съфинансирането от общината е само  3%. По проекта ще бъдат обхванати отпадните води на Силистра, Айдемир и Калипетрово.  Срокът за изпълнение е 27 месеца след подписването на договора. Редица са положителните ефекти, които ще бъдат следствие от изпълнението на договора. Сумата, която Община Силистра ще получи за създаването на станцията е два и половина пъти по-голяма от годишния бюджет на общината. Дейностите по изграждането и строителството ще създадат нови работни места в района на Силистра, а след влизането й в експлоатация, много граждани, които са  безработни в момента, ще бъдат трайно заети. 
Районната пречиствателна станция ще повиши значително качеството на водата в района. Състоянието на река Дунав ще бъде подобрено, което ще окаже благотворно влияние върху развитието на риболова. През 2015 г. България ще плаща глоби, ако няма такива пречиствателни станции, но Силистра няма да влезе в „черния списък“. Първите опити за строителство са през 2001 г. - тогава за първи път е разработен регулационен и строителен план, с който е отредена площадка за модулна пречиствателна станция в района на „Самолета”. През годините на миналото десетилетие решенията за местонахождението на пречиствателната станция биват променяни периодично.  През 2008 г. Община Силистра получава финансиране по проект за прединвестиционно проучване. На 10 август 2010 г. Общината е поканена за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по схема за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води. На 30.11.2011 г. Общината внася за оценка проектното предложение „Изграждане на Районна пречиствателна станция за отпадъчни води в град Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра”. За периода от ноември 2011 г. до юни 2012 г. проектното предложение бе връщано няколко пъти за доработка и отстраняване на забележки на Управляващия орган.
В съответствие с новата разработка - по улици със съществуващата канализация се предвижда разделянето на общия поток на отпадъчните води. В канализацията за битови води ще се включат битовите води от прилежащата територия, непреливащите водни количества от дъждопреливниците и дъждовните води от покривите на сградите с изградена смесена сградна канализационна мрежа. По трасето на новата битова канализация се предвижда подмяна на съществуващите етернитови и стоманени водопроводи.
Този проект е сред доказателствата, че материали, започнати  в един мандат, могат да бъдат подобрявани и ползвани в следващи години в рамките на следващ мандат на местното самоуправление, което е в унисон с европейската практика: изработваните програми и планове да имат своя реализация, независимо кой управлява. Особено когато иде реч за прагматични разработки за решаване на социални проблеми.

Няма коментари:

Публикуване на коментар