вторник, 6 ноември 2012 г.

В Кайнарджа приключват ТГС проект


На 9.11.2012 г.,10.30 ч. зала „Диоген Вичев”, гр.Силистра е заключителната пресконференция на Община Кайнарджа, партньор 2 в проекта:” Подкрепа за трансграничното сътрудничество между Валу луи Траян и Кайнарджа чрез бизнес инфраструктура –Агробизнес пазар AGRIMK, код: 677”. Ще бъде направено обобщаване на работата по проекта: ” Подкрепа за трансграничното сътрудничество между Валу луи Траян и Кайнарджа чрез бизнес инфраструктура – Агробизнес пазар, AGRIMK, код: 677”, финансиран по програма Трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013 г., в който Община Кайнарджа е партньор.

Няма коментари:

Публикуване на коментар