петък, 16 ноември 2012 г.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИ ХОРА С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ В СИЛИСТРА
Областен информационен център – Силистра беше организатор и домакин на информационна среща-дискусия с младежки организации за ползата от членството ни в Европейския съюз. Темата на събитието „Европейски инвестиции в бъдещето – младежи в движение“ събра местните активисти, дори залата за обучения на центъра се оказа тясна за търсещите информация младежи. В първата част Емилия Петкова, управител на Европа директно Русе, запозна присъстващите с някои интересни факти около създаването и функционирането на Европейския съюз, припомни и изясни правата и задълженията на европейските граждани, представи различни информационни мрежи и портали, които могат да бъдат от полза на младите хора в сферата на образованието, доброволчеството, младежките обмени. Вместо лекции и уроци, младежите изгледаха кратки филми, онагледяващи по ефектен и забавен начин как европейските средства стигат до нас, в колко различни дейности се влагат и в какво се превръщат за крайния ползвател. Многобройните извънкласни дейности по проект „Успех“ също се финансират от европейските фондове чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. По същата програма в Силистра вече функционира и Център за кариерно ориентиране. Експерти ще  консултират ученици и родители при избора на професия и ще ги информират за възможностите за обучение в страната.
Част от мерките на Агенция по заетостта, насочени към безработни младежи също използват ресурс от Европейския социален фонд – това са схемите „Първа работа“, „Ново начало“ и „Ново работно място“. Представи ги Пламена Христова, началник отдел в Дирекция „Бюро по труда“ Силистра. Статистиката към 31.10.2012 г. показва, че безработните младежи до 29 години са 780, което е 21% от общо регистрираните безработни лица. В същото време, работодателите биват стимулирани да наемат образовани млади хора без трудов стаж, които да преминат необходимото обучение и да бъдат наети на работа или като стажанти. Кандидатстването става чрез подаване на заявка за определени бройки и специалности от работодател в Бюрото по труда. Национална програма „Старт на кариерата“ се финансира от държавния бюджет и е насочена към общинските и областните администрации, които могат да наемат безработни младежи с висше образование. По тази програма до момента са назначени 10 лица, а по схемата „Ново начало“ са започнали работа 70 младежи.
Община Силистра също стимулира младежките инициативи – за втора поредна година предоставя възможността на неформални организации да кандидатстват с проектни предложения. Младежите споделиха своя опит от работа по проекти, бяха представени 2 от начинанията, които в момента се реализират с финансовата подкрепа на Община Силистра. Те са свързани с облагородяване и грижа за околната среда, водите и хората. В последвалата дискусия, младите изразиха своите виждания за бъдещото си развитие, и въпреки че още учат, препоръчаха на работодателите да назначават на работа все повече млади хора. Всички те имат самочувствието да показват знания и умения, ако им бъде предоставен шанс да се докажат. Желаят да участват активно в обществения живот и в усвояването на европейските фондове - засега чрез малки проекти, а в бъдеще и с по-мащабни дела, не с приказки.
ОИЦ – Силистра е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Няма коментари:

Публикуване на коментар