понеделник, 12 ноември 2012 г.

ДИСКУСИЯ С МЛАДЕЖИ ЗА ПОЛЗИТЕ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НИ В ЕС
На 14 ноември 2012 г., от 14:00 ч. ще се проведе информационна среща-дискусия с младежки организации на тема „Европейски инвестиции в бъдещето – младежи в движение“. Организатор на събитието е Областен информационен център – Силистра. Представител на Европа Директно Русе ще информира младежите за възможностите, които Европейският съйз предлага във връзка с образованието, работата, културата, доброволчеството, а експерт от Дирекция „Бюро по труда“ Силистра ще представи мерките на Агенция по заетостта, насочени към младежи. Целта на събитието е, чрез синтезирана и целенасочена информация, младите хора да повишат своята мотивация за активно търсене и използване на възможностите, предоставяни от еврофондовете. Споделянето на идеи и добри практики също е важно условие при насърчаването на младежката мобилност и борбата с младежката безработица. Тези важни теми ще бъдат дискутирани и ще бъдат потърсени отговори на сериозните въпроси на младите. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар